Diffoddwyr yn achub ceffyl a ddisgynnodd i dwll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Kelsey Rees-Dykes
Disgrifiad o’r llun,
Cyn... Diffoddwyr yn codi Wesley o'r twll wedi iddo fynd yn sownd ben i waered

Fe gafodd ceffyl ddihangfa ffodus wedi iddo ddisgyn i fewn i dwll a chael ei ddal ben i waered.

Bu'n rhaid i griw o ddiffoddwyr ddefnyddio peiriant winsh arbennig i godi'r ceffyl - o'r enw Wesley - gerfydd ei goesau o'r twll mewn cae ym Mae Cinmel, sir Conwy.

Aeth y ceffyl yn sownd wedi iddo ddianc i gae cymydog.

Dywedodd y perchennog Kelsey Rees-Dykes ei bod yn ofni'r gwaethaf pan ddaeth o hyd i Wesley, ond llwyddodd i ddianc heb anaf.

Fe ddisgrifodd y ceffyl naw mlwydd oed fel creadur direidus oedd wedi ceisio dianc drwy'r ffens o'r blaen.

'Ffodus iawn'

Roedd popeth yn iawn y noson gynt, meddai, ond fe welodd ei chymydog bod rhywbeth o'i le fore Mawrth.

"Dywedodd y milfeddyg ei fod wedi bod yn ffodus iawn," meddai Ms Rees-Dykes, sy'n gweithio mewn canolfan farchogaeth.

"Roeddwn i'n bryderus iawn i ddechrau, ac yn meddwl y byddai pethau'n ddrwg iawn."

Roedd angen cymorth tua dwsin o ddiffoddwyr i godi'r ceffyl o'r twll ac fe gymrodd hi dair awr i wneud hynny.

Fe gafodd swyddogion oedd wedi cael hyfforddiant i achub anifeiliaid gydag offer arbenigol ei gyrru i'r safle gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Ychwanegodd Ms Rees-Dykes fod y ceffyl yn bryderus oherwydd bod cynifer o bobl o'i amgylch, ac nad oedd yn medru amddiffyn ei hun na sefyll ar ei draed.

Ffynhonnell y llun, Kelsey Rees-Dykes
Disgrifiad o’r llun,
Ac ar ôl... Ms Rees-Dykes gyda Wesley wedi iddo gael ei achub