Gwadu achosi marwolaeth dyn 22 oed o Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Tomos Wyn Roberts wedi bod allan ym Mangor cyn cael ei ladd

Yn Llys y Goron Caernarfon mae'r achos wedi dechrau yn erbyn dyn 19 oed o Fangor ar gyhuddiad o achosi marwolaeth dyn 22 oed o Ynys Môn drwy yrru'n beryglus.

Union flwyddyn yn ôl, ar Dachwedd 20, cafodd Tomos Wyn Roberts ei ladd wedi i gar ei daro ar yr A5114 yn Llangefni.

Mewn achos blaenorol plediodd Daniel Owen, 22 oed, yn euog i gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Ddydd Mawrth gwadodd Jamie Wyn Williams, gyrrwr y car arall, iddo achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Roedd y farwolaeth dridiau ar ôl iddo basio ei brawf.

Roedd Mr Roberts wedi bod allan yn cymdeithasu ym Mangor yn dathlu ei benblwydd.

Cafodd dacsi yn ôl i Langefni ac wrth ddod gamu all ar Ffordd Glanhwfa nesaodd dau gar tuag ato o gyfeiriad y dre' ac fe gafodd ei daro gan gar Vauxhall Corsa arian.

Cafodd ei daflu i'r awyr a chlywodd y rheithgor fod y gyrrwr tacsi wedi gweld y car arall, car Vauxhall Corsa coch, yn cael ei yrru o dan y corff tra oedd yn yr awyr.

Herio ei gilydd

Yn yr araith agoriadol dywedodd Siôn ap Mihangel, ar ran yr erlyniad, fod y ddau yrrwr yn gyfrifol am y farwolaeth.

Fe ddywedodd bod y ddau wedi bod yn herio ei gilydd ar hyd strydoedd Llangefni cyn y ddamwain.

Oherwydd i gar Mr Williams deithio o dan gorff Mr Roberts tra ei fod yn dal yn yr awyr, mae'r erlyniad wedi dweud ei bod hi'n amlwg bod y ddau gar yn "agos at eil gilydd".

Roedd cefnder a ffrind i Mr Williams yn y car ar y pryd.

Glaniodd corff Mr Roberts ganllath o'r tacsi ac roedd yn gwaedu'n drwm. Bu farw yn y fan a'r lle.

Stopiodd y ddau gar cyn i'r gyrwyr gamu allan ond fe yrrodd Mr Williams i ffwrdd yn gyflym i gyfeiriad Caergybi.

Mae'r achos yn parhau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol