Bwrdd iechyd yn oedi cyn cyhoeddi newidiadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Un argymhelliad dadleuol yw i gau Ysbyty Blaenau Ffestiniog

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cyhoeddi y byddan nhw'n oedi cyn cyhoeddi unrhyw newidiadau posib tan y flwyddyn newydd.

Roedd disgwyl i'r bwrdd adrodd yn ôl yn dilyn proses ymgynghori ym mis Rhagfyr, ond fydd 'na ddim manylion tan ddechrau 2013.

Daeth y manylion am yr oedi mewn llythyr i wleidyddion ddydd Mawrth.

Dywed Prif Weithredwr y Bwrdd, Mary Burrows, bod yr ymddiriedolaeth wedi derbyn sawl ymateb manwl i'r ymgynghoriad ar eu cynlluniau i ad-drefnu gwasanaethau o fewn y bwrdd.

Mae'r newidiadau arfaethedig yn ymwneud â gwasanaethau cymunedol, gwasanaethau iechyd meddwl i'r henoed, gofal newydd-anedig a llawdriniaethau fasgwlar a phrif wythïen.

Mwy o amser

Ymhlith yr argymhellion mwyaf dadleuol yw'r rhai i gau Ysbyty Blaenau Ffestiniog ac Ysbyty'r Fflint, a chau unedau mân anafiadau ym Mae Colwyn, Yr Wyddgrug, Y Waun, Llangollen a Rhuthun.

Am wythnosau bu'r bwrdd yn cynnal cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus ar draws y gogledd i drafod eu dogfen "Mae Gofal Iechyd yng Ngogledd Cymru yn Newid".

Fe ddaeth yr ymgynghoriad i ben ar Hydref 28.

Eglurodd Ms Burrows bod angen amser digonol er mwyn ystyried yr holl ymatebion ac unrhyw gynigion eraill a gyflwynwyd,

Ond mae AC Plaid Cymru yn y gogledd, Llŷr Huws Gruffudd yn dweud ei fod yn credu bod yr oedi o ganlyniad i'r don o wrthwynebiad i'r cynlluniau.

Ychwanegodd bod hyn wedi gorfodi'r bwrdd i ailfeddwl.

Fe fyddai unrhyw newid sy'n cael eu cymeradwyo yn cael eu cyflwyno o ddechrau 2013 gan obeithio eu cwblhau erbyn 2015.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol