Yr heddlu'n dal i ymchwilio a chwilio safleoedd wedi marwolaeth milfeddyg

Catherine Gowing Image copyright North Wales Police
Image caption Cafodd Catherine Gowing ei gweld yn gadael archfarchnad ar Hydref 12

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod yn parhau i ymchwilio i farwolaeth milfeddyg o Sir y Fflint.

Gweddillion Catherine Gowing oedd y rhai gafoff eu darganfod yn Sealand ac ar lan Afon Dyfrdwy yn Sir Caer.

Cafodd Ms Gowing, oedd yn wreiddiol o Weriniaeth Iwerddon, ei gweld diwethaf mewn archfarchnad yn Queensferry ar Hydref 12.

Mae Clive Sharpe, 46 oed o Fethesda, wedi ei gyhuddo o lofruddio a bydd o flaen llys ym mis Ionawr.

Dywedodd yr heddlu mai dyma'r chwilio mwya' i'r llu ei drefnu, mewn 30 o lefydd gwahanol, gan gynnwys coedwigoedd, chwareli, nentydd ac afonydd.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Mark Pierce y bydden dal i chwilio wrth i fwy o wybodaeth ddod i'r fei.

Amgylchiadau anodd

Mae'r wybodaeth yn cynnwys manylion am symudiadau olaf posib Ms Gowing, ei char a char Mr Sharpe.

"Dwi'n dal i apelio am wybodaeth ac yn apelio ar dystion i gysylltu â ni."

Eglurodd y Sarjant Neil Parkes, sy'n cyd-lynu'r chwilio, fod yr amgylchiadau wedi bod yn anodd.

"Mae 'na ardaloedd eang o goedwig i'w chwilio, hen chwareli, pwll gwastraff ac ardaloedd agored eraill.

"Rydym hefyd yn chwilio tai a cheir.

"Yn y chwarel mae 'na chwilio wedi bod mewn 12 lle gwahanol er enghraifft."

Dywedodd fod 40 o swyddogion arbenigol wedi bod wrthi ers wythnosau a phismyn Heddlu'r Gogledd a Sir Caer wedi gweithio am 6,250 o oriau.

Gwybodaeth

Ychwanegodd Mr Pierce eu bod mewn cysylltiad cyson gyda theulu Ms Gowing yn Sir Offaly.

"Fe wnaeth rhai ohonom ymweld â'r teulu'r wythnos diwethaf i roi'r wybodaeth ddiweddara iddyn nhw am yr ymchwiliad a'r chwilio.

"Maen nhw'n hynod ddiolchgar i'r cyhoedd yn y gogledd.

"Hefyd maen nhw'n deall pwysigrwydd unrhyw wybodaeth, hyd yn oed os ydi hi'n ymddangos yn ddibwys, ac yn apelio ar y cyhoedd i gysylltu gyda ni."

Fe wnaeth apelio o'r newydd am wybodaeth gan unrhyw un a welodd gar Renault Clio porffor Ms Gowing gyda'r rhif cofrestru 00D 99970 yn gadael archfarchnad Asda ar nos Wener Hydref 12.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555111.

Straeon perthnasol