Yr heddlu'n dal i ymchwilio a chwilio safleoedd wedi marwolaeth milfeddyg

  • Cyhoeddwyd
Catherine GowingFfynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Catherine Gowing ei gweld yn gadael archfarchnad ar Hydref 12

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod yn parhau i ymchwilio i farwolaeth milfeddyg o Sir y Fflint.

Gweddillion Catherine Gowing oedd y rhai gafoff eu darganfod yn Sealand ac ar lan Afon Dyfrdwy yn Sir Caer.

Cafodd Ms Gowing, oedd yn wreiddiol o Weriniaeth Iwerddon, ei gweld diwethaf mewn archfarchnad yn Queensferry ar Hydref 12.

Mae Clive Sharpe, 46 oed o Fethesda, wedi ei gyhuddo o lofruddio a bydd o flaen llys ym mis Ionawr.

Dywedodd yr heddlu mai dyma'r chwilio mwya' i'r llu ei drefnu, mewn 30 o lefydd gwahanol, gan gynnwys coedwigoedd, chwareli, nentydd ac afonydd.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Mark Pierce y bydden dal i chwilio wrth i fwy o wybodaeth ddod i'r fei.

Amgylchiadau anodd

Mae'r wybodaeth yn cynnwys manylion am symudiadau olaf posib Ms Gowing, ei char a char Mr Sharpe.

"Dwi'n dal i apelio am wybodaeth ac yn apelio ar dystion i gysylltu â ni."

Eglurodd y Sarjant Neil Parkes, sy'n cyd-lynu'r chwilio, fod yr amgylchiadau wedi bod yn anodd.

"Mae 'na ardaloedd eang o goedwig i'w chwilio, hen chwareli, pwll gwastraff ac ardaloedd agored eraill.

"Rydym hefyd yn chwilio tai a cheir.

"Yn y chwarel mae 'na chwilio wedi bod mewn 12 lle gwahanol er enghraifft."

Dywedodd fod 40 o swyddogion arbenigol wedi bod wrthi ers wythnosau a phismyn Heddlu'r Gogledd a Sir Caer wedi gweithio am 6,250 o oriau.

Gwybodaeth

Ychwanegodd Mr Pierce eu bod mewn cysylltiad cyson gyda theulu Ms Gowing yn Sir Offaly.

"Fe wnaeth rhai ohonom ymweld â'r teulu'r wythnos diwethaf i roi'r wybodaeth ddiweddara iddyn nhw am yr ymchwiliad a'r chwilio.

"Maen nhw'n hynod ddiolchgar i'r cyhoedd yn y gogledd.

"Hefyd maen nhw'n deall pwysigrwydd unrhyw wybodaeth, hyd yn oed os ydi hi'n ymddangos yn ddibwys, ac yn apelio ar y cyhoedd i gysylltu gyda ni."

Fe wnaeth apelio o'r newydd am wybodaeth gan unrhyw un a welodd gar Renault Clio porffor Ms Gowing gyda'r rhif cofrestru 00D 99970 yn gadael archfarchnad Asda ar nos Wener Hydref 12.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555111.