Cynghorwyr Sir Gâr yn gwrthod cynllun fferm wynt

  • Cyhoeddwyd
Neuadd y Sir, CaerfyrddinFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cyfarfod yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Mae aelodau pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gâr wedi gwrthod cais dadleuol i godi fferm wynt lle byddai 21 o dyrbinau.

Clywodd y cyfarfod fod gwrthwynebwyr yn poeni am sŵn ac effeithiau ar y tirlun ac ar dwristiaeth.

Dywedodd cwmni RES y byddai'r ardal yn elwa ar brisiau trydan rhatach.

Pan gyhoeddwyd y penderfyniad roedd curo dwylo yn yr oriel orlawn.

Roedd swyddogion cynllunio wedi argymell gwrthod caniatâd cynllunio i'r cynllun i godi'r tyrbinau ar Fynydd Llanllwni ger Llanybydder.

Dywedodd un o'r ymgyrchwyr, John Jones sy'n rhedeg Tafarn y Talardd: "Mae hyn yn wych ... fe lwyddon ni i ga'l pawb ar ein hochor ni, y cynghorwyr sir, y cynghorwyr lleol, y bobol leol ...

"Ond dyw'r ymgyrch ddim ar ben."

'Siomedig'

Dywedodd Richard Evans, pennaeth datblygu'r cwmni: "Rydyn ni'n siomedig.

"Roedd y cais yn gryf ... aeth y cyngor yn erbyn polisi Cymru."

Aeth cynghorwyr i'r safle arfaethedig fore Mawrth cyn y cyfarfod.

Roedd y cyngor wedi derbyn 370 o lythyrau yn erbyn y cais i godi'r tyrbinau ar dir fferm Bryn Llywelyn.

Mae'r safle o fewn ardal Tan 8.

Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am bolisi Tan 8, cyfyngu datblygiadau ffermydd gwynt enfawr i saith ardal benodol yng Nghymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol