Mam yn cyhuddo ei gŵr o ladd ei mab yn eu cartref

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Yaseen Ali Ege ym mis Gorffennaf 2010

Mae mam o Gaerdydd, sydd wedi ei chyhuddo o guro'i mab i farwolaeth cyn rhoi ei gorff ar dân, wedi dweud wrth y llys ei bod wedi ei churo a'i thrin fel morwyn gan ei gŵr.

Mae Sara Ege yn gwadu iddi lofruddio ei mab saith mlwydd oed Yaseen Ali Ege.

Mae ei dad, Yusef Ege, yn gwadu iddo achosi marwolaeth y bachgen trwy fethu ei amddiffyn.

Cafodd corff y bachgen ei ddarganfod yn ei gartref yn Nhreganna yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf 2010.

Dangosodd archwiliad post mortem ei fod wedi cael ei guro, cyn i'w gorff gael ei roi ar dân.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd ddydd Mawrth bod y ei fam wedi cyfaddef wrth yr heddlu mai hi oedd yn gyfrifol am guro ei mab, a hynny am nad oedd yn dysgu rhannau o lyfr y Coran yn ddigon cyflym.

Anafiadau

Ond erbyn hyn, mae'r fam 33 oed yn cyhuddo ei gŵr o ladd eu mab.

Dywedodd Mrs Ege wrth y llys bod ei gŵr yn ei churo hi o'r funud y gadawodd hi ei chartref yn India a theithio yma i Gymru i fyw gydag o.

"Ro'n i'n cael fy nhrin fel morwyn fach," meddai.

Soniodd am anafiadau yr oedd hi wedi eu derbyn ar ôl cael ei tharo gan ei gŵr.

Fe soniodd hi am un achlysur yn 2010 pan aeth hi at ei meddyg teulu gydag anaf i'w throed.

Yn wreiddiol roedd hi wedi dweud wrth y meddyg bod 'na beiriant papur wedi cael ei ollwng ar ei throed.

Ond yna clywodd y llys mai celwydd oedd hynny, a'i bod hi mewn gwirionedd wedi bod yn ceisio rhwystro ei gŵr rhag ymosod ar eu mab gyda phastwn pren.

Mae hi'n gwadu'r cyhuddiad yn ei herbyn ac mae'r achos yn parhau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol