'Dylai'r Eglwys yng Nghymru roi arweiniad'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Dr Rowan Williams, Archesgob Caergaint, fod penderfyniad Eglwys Loegr yn "dristwch personol mawr".

Mae cyn esgob Rhydychen a diwinydd blaenllaw yn yr eglwys wedi galw ar yr Eglwys yng Nghymru i benodi menywod yn esgobion.

Dywedodd yr Arglwydd Harries o Bentregarth y dylai'r Eglwys yng Nghymru arwain ar y mater wedi i Eglwys Loegr bleidleisio yn erbyn y newid.

Mewn pleidlais yn 2008 gwrthododd yr Eglwys yng Nghymru basio cynnig i benodi menywod yn esgobion.

Ond dywedodd yr Arglwydd Harries y dylai arweinwyr yng Nghymru "roi cynnig arall arni".

'Llesol'

"Rwy'n credu y byddai'n ddiddorol iawn a llesol pe bai'r Eglwys yng Nghymru yn cael menywod yn esgobion dros y flwyddyn neu ddwy nesaf a bod dim gan Eglwys Loegr," meddai'r arglwydd, Athro Er Anrhydedd mewn Diwinyddiaeth yng Ngholeg y Brenin, Llundain.

Cafodd ordeinio menywod yn esgobion ei wrthod o fwyafrif bach iawn gan y Synod Cyffredinol ddydd Mawrth.

Dywedodd Archesgob Caergaint, Dr Rowan Williams, fod methiant y bleidlais yn "dristwch personol mawr".

Mae'r Arglwydd Harries wedi dweud bod y penderfyniad yn "drychineb" i Eglwys Loegr.

"Yn bersonol," meddai, "rwy'n ei ystyried yn rhywbeth digalon iawn ac, ar raddfa fwy eang, mae'n niweidiol iawn i Eglwys Loegr.

"Barn y mwyafrif yn Eglwys Loegr yw eu bod o blaid ordeinio menywod yn esgobion.

"Mae 42 o'r 44 esgobaeth yn gryf iawn, iawn o blaid. Mae'r esgobion a'r glerigiaeth hefyd o blaid."

'Gwers'

Ychwanegodd fod aelodau lleyg "anghynrychioliadol" o'r synod wedi troi'r bleidlais yn erbyn esgobion benywaidd.

"Rwy'n credu bod gwers yma i'r Eglwys yng Nghymru," meddai.

"Mae'r Eglwys yng Nghymru yn aelod annibynnol o'r teulu Anglicanaidd ac, wrth gwrs, fe ddylen nhw fwrw 'mlaen a chreu esgobion benywaidd."

Collwyd y bleidlais yng Nghymru o dair pleidlais yn 2008 ond ym mis Ebrill eleni fe gafodd papur ei lunio gan fwrdd o esgobion er mwyn i'r corff llywodraethol ei ystyried.

Yn dilyn trafodaeth dywedodd yr esgobion wrth y corff llywodraethol ym mis Medi bod digon o gefnogaeth i gyflwyno deddfwriaeth eglwysig o blaid esgobion benywaidd.

Ond pe bai mesur o'r fath yn cael ei gyflwyno, mae'n annhebyg o ddod i rym tan y bydd ail fesur yn cael ei gyflwyno i sicrhau darpariaeth i blwyfolion sy'n anfodlon derbyn menyw fel esgob.

Bydd corff llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru yn cwrdd fis Ebrill y flwyddyn nesaf ac mae'n debyg y bydd y pwnc yn cael ei drafod bryd hynny.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol