Gorfodi'r BBC i ddatgelu gwariant?

  • Cyhoeddwyd
Alun Cairns AS
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Cairns ei fod yn "gyfaill a chefnogwr" i'r BBC

Mae Aelod Seneddol Bro Morgannwg, Alun Cairns, wedi cael caniatâd i gyflwyno mesur fyddai'n gorfodi'r BBC i gyhoeddi talebau am wariant sydd dros £500.

Dywedodd Mr Cairns ei fod yn "gyfaill a chefnogwr" i'r Gorfforaeth ac nad oedd cysylltiad rhwng "digwyddiadau diweddar" a'i reswm am gyflwyno'r mesur.

Byddai rhan gynta' y mesur arfaethedig yn gorfodi'r BBC i gyhoeddi'r talebau bob chwarter.

Yn ôl Mr Cairns, byddai hynny'n golygu bod y BBC yn gweithredu fel cyrff eraill yn y sector cyhoeddus.

Dywedodd fod cwestiynau i'w gofyn er engraifft am bartïon y Gorforraeth.

'Hawl'

"Dwi ddim yn awgrymu bod partïon o'r fath yn amhriodol ond mae gan y cyhoedd yr hawl i wybod beth yw'r gost.

"Mae'r talebau hefyd yn fodd o weld pwy o fewn y Gorfforaeth sy'n elwa ar gylluniau sy'n lleihau treth incwm.

Roedd cyn Gadeirydd y BBC, a Syr Michael Lyons, y cadeirydd presennol, Chris Patten, wedi gwrthod caniatau i'r Archwilydd Cyffredinol weld cyfrifon y BBC.

Guto Bebb, Ian Paisley ac eraill sy' wedi cefnogi Mr Cairns a bydd y mesur yn cael ei drafod ar Ionawr 25.