Adnewyddu trwydded ITV a Sianel 5

  • Cyhoeddwyd
Maria MillerFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Adnewyddodd Maria Miller drwyddedau ar gyfer Sianeli 3 a 5

Mae ITV a Sianel 5 wedi cael sicrwydd am 10 mlynedd arall.

Cyhoeddodd Ysgrifennydd Diwylliant San Steffan, Maria Miller, fod trwyddedau darlledu Sianeli 3 a 5 wedi eu hadnewyddu.

Mae adnewyddu'r trwyddedau'n rhoi sicrwydd i'r perchnogion tan y flwyddyn 2024.

Caiff Sianel 3 ei rhannu rhwng ITV yng Nghymru a Lloegr, STV yn Yr Alban ac UTV yng Ngogledd Iwerddon.

Northern and Shell sy'n berchen ar y drwydded i ddarlledu ar Sianel 5 drwy Brydain i gyd.

Mae cyfnod o drafod yn dechrau rhwng y cwmnïau a'r awdurdod rheoli, Ofcom ac un pwnc trafod yw dyfodol trwydded ITV sy'n bodoli yng Nghymru a Gorllewin Lloegr.

'Newid mewnol'

Mae'r ddwy wedi'u cysylltu'n hanesyddol gan un drwydded.

Ond mae'r Ysgrifennydd Diwylliant wedi gofyn i ITV drafod y posibilrwydd o wahanu'r ddwy.

Yn ôl ffynonellau yn ITV Cymru, newid mewnol yn unig fydd hwn a bydd ITV yn cadw'r hawl i ddarlledu ar Sianel 3 yn y ddwy ardal.

Mae'r gweinidog wedi gofyn i ITV ail-ystyried newidiadau i'w gwasanaeth yn ei rhanbarth ddarlledu ar ffin Yr Alban a Lloegr.

Mae pryderon bod gwylwyr yr ardal yn mynd i golli rhaglenni am fywyd Yr Alban oherwydd cynigion ITV i leihau'r ddarpariaeth.

Rhaglenni plant

Bydd rhaid i Sianel 5 gynyddu nifer y rhaglenni plant o dan un o amodau'r ysgrifennydd wrth adnewyddu trwydded Northern and Shell.

Mae'r drwydded bresennol yn dod i ben ar Nos Galan 2014 a'r drwydded newydd yn dechrau ar Ionawr 1, 2015.

Mae gan y darlledwyr ychydig dros ddwy flynedd i weithio gydag Ofcom cyn cytuno amodau newydd y trwyddedau i'r ddwy sianel.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol