Dioddefwyr trais yn dweud bod y dyn anghywir wedi ei gyhuddo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd yr ymosodiad yn Holetown St James, Barbados, mis Hydref 2010

Mae dwy fenyw o Brydain, gan gynnwys un o Ynys Môn, a gafodd eu treisio yn Barbados wedi dweud bod dyn sydd wedi ei gyhuddo o ymosod arnyn nhw yn ddieuog.

Fe gafodd Diane Davies o Ynys Môn a Rachel Turner o Sir Hertford eu treisio o fewn dyddiau i'w gilydd ym mis Hydref 2010.

Mae Derick Crawford, dyn 47 oed o Barbados, wedi ei gyhuddo o ymosod arnyn nhw, ond dywed y ddwy eu bod yn bendant nad ef oedd y treisiwr.

Mae'r ddwy wedi ildio'u hawl i aros yn ddienw, gan ddweud eu bod yn bryderus bod y treisiwr go iawn yn rhydd i ymosod eto tra bod Heddlu Brenhinol Barbados (RBP) yn parhau i erlyn Mr Crawford.

Dywed yr heddlu bod "tystiolaeth gref yn cefnogi'r cyhuddiad".

Dim tebygrwydd

Dywedodd y ddwy nad yw Mr Crawford yn ddim byd tebyg i'r dyn wnaeth ymosod arnyn nhw yn Holetown St James, nac yn swnio'n debyg chwaith.

Mae Dr Turner yn ymchwilydd ym Mhrifysgol India'r Gorllewin, ac fe ddioddefodd ymosodiad wrth gerdded ar lwybr ger y traeth.

Deuddydd yn ddiweddarach, digwyddodd ymosodiad ar Mrs Davies, a oedd ar wyliau ar yr ynys, yn yr un ardal.

Dywedodd Dr Turner: "Roedd y person a ymosododd arnaf yn ei 30au cynnar. Mae'r person yma (Mr Crawford) yn 47 oed ac mae ganddo graith ar ei wyneb."

Dywedodd Mrs Davies: "Roedd yr ymosodwr o leia' 10 mlynedd yn iau na'r dyn yma. Roedd yn dalach, tewach a gydag wyneb crwn. Dyw e (Mr Crawford) yn ddim byd tebyg."

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dr Rachel Turner yn sicr bod Crawford yn ddieuog

'Anwybyddu'r broblem'

Mae Dr Turner yn credu nad yw heddlu Barbados yn poeni pwy sy'n cael ei erlyn am y drosedd cyn belled ei bod yn ymddangos bod y drosedd wedi ei datrys.

"Rwy'n credu bod heddlu Barbados yn anwybyddu'r broblem. Dydw i ddim yn barod i adael iddyn nhw 'sgubo'r mater yma o dan y carped, a bod y person gyflawnodd y troseddau â'i draed yn rhydd, ac wrth gwrs fe allai dreisio eto," meddai.

Ychwanegodd Mrs Davies: "Mae'r dyn a wnaeth hyn i ni yn dal allan yna, a dydyn nhw (yr heddlu) ddim yn ceisio dod o hyd iddo.

"Rydym yn sicr eu bod wedi arestio'r dyn yma er mwyn gwarchod y diwydiant twristiaeth.

"Rydym yn gandryll."

Aeth Mrs Davies allan i Barbados er mwyn mynd i achos traddodi oedd i fod i ddigwydd ddydd Mawrth, ond cafodd y gwrandawiad ei ohirio tan ddydd Gwener.

Yn y gwrandawiad, fe ddaeth Dr Turner a Mrs Davies wyneb yn wyneb â Mr Crawford am y tro cyntaf.

Cadarnhaodd y ddwy eu bod yn bendant o'r farn nad ef yw'r dyn a'u treisiodd.

Dim datgelu

Llywydd Cymdeithas Cyfreithwyr Barbados, Andrew Pilgrim, sy'n amddiffyn Mr Crawford, a dywedodd ei fod yn bryderus nad yw'r heddlu wedi datgelu tystiolaeth fforensig iddo 18 mis wedi'r troseddau.

"Fe fyddwn i fel arfer wedi cael datgeliad llawn o dystiolaeth DNA pe bai'r dystiolaeth yn cefnogi Mr Crawford neu beidio," meddai.

Mae achos yr erlyniad yn ymddangos fel pe bai'n dibynnu ar gyfaddefiad gan Mr Crawford, ond mae e wedi tynnu'r cyfaddefiad yn ôl yn ddiweddarach.

Mae datganiad, dywedodd Comisiynydd Heddlu Barbados, Darwin Dottin: "Mae'r tîm o ymchwilwyr a gafodd y dasg o ymchwilio i'r ymosodiadau yma yn bendant o'r farn bod y dystiolaeth yn cefnogi'r penderfyniad i arestio a chyhuddo Mr Crawford yn gryf.

"Mae gan Heddlu Brenhinol Barbados enw da iawn yng nghymuned gorfodaeth gyfreithiol. Dyw hynny ddim yn dweud nad ydym yn gwneud camgymeriadau.

"I'r gwrthwyneb, ar adegau ein polisi yw cyfaddef i fethiannau.

"Mae awgrymu ein bod yn rhoi enw da'r wlad o flaen lles ein hymwelwyr yn gwbl anghywir. Mae bron filiwn o ymwelwyr yn dod i Barbados bob blwyddyn.

"Mae mwyafrif llethol yr ymweliadau yma heb unrhyw ddigwyddiadau fel hyn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol