Trydaneiddio: Trafod cynllun busnes lein y gogledd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Virgin
Disgrifiad o’r llun,
Y nod yw lleihau'r amser teithio i Lundain

Bydd trafodaethau yn cael eu cynnal yng ngogledd Cymru ddydd Gwener er mwyn dechrau creu cynllun busnes ar gyfer ymgyrch i drydaneiddio'r rheilffordd rhwng Crewe a Chaergybi.

Dywed Ysgrifennydd Cymru David Jones y byddai trydaneiddio'r lein yn denu mwy o fusnesau i'r gogledd.

Bydd swyddogion llywodraeth Cymru, cynghorau a chynrychiolwyr y byd busnes yn cwrdd i drafod y cynllun ddydd Gwener yn Llandudno.

Nod y cyfarfod fydd asesu'r gost o drydaneiddio'r lein ond hefyd amlinellu'r manteision fydd yn dod yn ei sgil.

Byddant hefyd yn penderfynu pa gorff fydd yn gyfrifol am lunio cynllun busnes ar gyfer trydaneiddio'r llinell.

'Dwy awr'

Ym mis Gorffennaf fe wnaeth Llywodraeth San Steffan gadarnhau eu bwriad i drydaneiddio rheilffordd y Great Western hyd at Abertawe. Mae yna gynlluniau hefyd i drydaneiddio rheilffyrdd sy'n gwasanaethu cymoedd y de.

Yn wreiddiol roedd Llywodraeth San Steffan wedi bwriadu trydaneiddo'r lein cyn belled â Chaerdydd yn unig.

Dywedodd Mr Jones fod y penderfyniad i ehangu'r cynllun i'r gorllewin yn ganlyniad i "waith caled gan nifer o bobl yn cynnwys Swyddfa Cymru, ond yn enwedig cyngor Abertawe, wnaeth adeiladu cynllun busnes cryf iawn."

Ychwanegodd fod yn rhaid i gynllun busnes ar gyfer y gogledd fod yn barod cyn i Lywodraeth San Steffan benderfynu ar eu cynlluniau hir dymor nesa ar gyfer y rhwydwaith rheilffyrdd - cyfnod o tua phum mlynedd.

"Mae'n broses hir, ond rydym yn son am drydaneiddio 105 o filltiroedd rhwng Crewe a Chaergybi," meddai.

"Mae'n bwysig cofio bod buddsoddwyr sy'n edrych am leoli i'w busnes yn dueddol o fod angen amser teithio o ddwy awr i Lundain," meddai.

"Ar hyn o bryd mae Caer ar derfyn yr amser hynny, ond nid gogledd Cymru."

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r alwad am drydaneiddio lein y gogledd ac maen nhw'n anfon swyddog i gyfarfod dydd Gwener.

Yr Adran Drafnidiaeth yn San Steffan sydd a'r gair terfynol ynglŷn â gwneud buddsoddiad o'r fath neu beidio.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol