Rhoi'r gorau dros dro i faniau tân

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwasnaeth Tân ac Achub Canolbarth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y Pympiau Ymateb Gwledig eu cyflwyno ar gyfer taclo tanau mewn ardaloedd gwledig

Mae gwasanaeth tân wedi rhoi'r gorau dros dro i ddefnyddio faniau tân dadleuol.

Daw hyn wythnosau yn unig ar ôl honiadau bod un o'r faniau, sy'n cludo pwmp dŵr, wedi datblygu nam ar ôl llwyddo i ddiffodd tan yn ardal Llanbed.

Cafwyd cadarnhad gan Wasanaeth Tân ac Achub y Canolbarth a'r Gorllewin ddydd Gwener eu bod wedi rhoi'r gorau dros dro i ddefnyddio rhai o'r Pympiau Ymateb Gwledig.

Yn gynharach eleni fe wnaeth y frigad brynu 17 o'r faniau, gyda 14 ohonynt yn cael eu defnyddio fel ail injan mewn gorsafoedd.

'Gwybodaeth gyfrinachol'

Ddechrau'r mis cafwyd honiadau gan ymladdwyr ar ôl iddynt ddifodd tân fod nam gyda Phwmp Ymateb Gwledig yn ardal Llanbedr Pont Steffan.

Yn dilyn hyn cyflwynodd Undeb y Frigâd Dân rybudd diogelwch dwys i'r gwasanaeth tân gan honni nad yw'r pympiau newydd yn gallu cludo digon o ddŵr.

Yn ôl Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru digwyddodd y nam ar ôl i'r peiriant ddiffodd tân yng Nghellan ar Dachwedd 7.

Dywedodd yr undeb fod dau swyddog wedi eu gwahardd yn dilyn y digwyddiad "oherwydd iddynt ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol."

Mae'r Gwasanaeth Tân yn cynnal ymchwiliad ar y cyd gydag Undeb y Frigâd Dân i'r digwyddiad.

Ar y pryd dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth: "Gallwn gadarnhau bod dau aelod o staff wedi eu gwahardd dros dro. Rydym yn cynnal ymchwiliad felly ni fyddai'n briodol inni ddweud mwy ar hyn o bryd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol