Camau i leihau ymosodiadau cŵn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cododd y nifer o bobl gafodd eu cnoi neu daro gan gi o 239 ym 1999 i 361 yn 2011

Mae camau newydd er mwyn lleihau nifer y cŵn sydd yn ymosod ar bobl yng Nghymru wedi eu cyhoeddi.

Pe bai'r Mesur Rheoli Cŵn yn dod yn ddeddf fe fydd gorchmynion swyddogol yn debyg i ASBOs yn cael eu defnyddio mewn rhai achosion er mwyn gorfodi perchnogion cŵn i gymryd cyfrifoldeb o'u hanifeiliaid.

Byddai'r ddeddf hefyd yn gorfodi perchnogion i gofrestri cŵn sydd allan o reolaeth â chynghorau lleol a ffrwyno eu cŵn pan maen nhw mewn mannau cyhoeddus.

Mae cyfnod ymgynghori ynghylch y mesur yn cael ei gynnal tan fis Mawrth 2013.

'Newid personoliaeth'

Cododd y nifer o bobl gafodd eu cnoi neu daro gan gi o 239 ym 1999 i 361 yn 2011.

Yn ôl Arwyn Ellis, sydd yn magu cŵn yn Llanystumdwy, mae'n rhaid rheoli ymddygiad cŵn pan maen nhw'n ifanc.

"Mae'n rhaid i'r perchennog fod yn arweinydd y pac nid y ci," meddai Mr Ellis.

"Mae'n rhaid i berchennog edrych ar ôl y ci gan ei dywys yn iawn a rhoi digon o gariad, bwyd ac ymarfer iddo.

"Os nad yw'r ci yn cael hyn mae'n mynd i gael problemau os yw e'n cael ei gau ar ben ei hun neu ei adael am oriau."

Yn ôl Mr Ellis mae'n anodd iawn i newid personoliaeth ci treisgar.

"Mae 'na ddosbarthiadau wrth gwrs ond mae angen dysgu ci o'r dechrau," meddai.

"Gallwch chi newid ci nerfus ond mae ci peryglus yn wahanol oherwydd wedi iddo gael y rhyddid i fod efo cŵn eraill sy'n annifyr mae'n anodd iawn i'w newid."

'Cydweithio â pherchnogion'

Yn gynharach eleni cyhoeddodd Gweinidogion gynigion i'w wneud yn orfodol i osod microsglodion mewn cŵn ac mae Llywodraeth Cymru yn ystyried ymatebion i'r cynllun hwn ar hyn o bryd.

"Rwy'n credu bod y syniad hwn yn un pwysig iawn oherwydd mae gosod microsglodion mewn ci yn rhad iawn," meddai Mr Ellis.

"Mae bridwyr achrededig fel fi eisoes yn gwneud hyn ac fe fydd y cynllun yn fuddiol o ran cŵn sy'n mynd ar goll.

"Hefyd os bydd ci treisgar yn cael ei ddal fe fyddwn ni'n gwybod pwy yw ei berchennog."

Mae tua 450,000 o gŵn yng Nghymru ond mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod tystiolaeth derbyniadau ysbytai yn awgrymu bod mwy o gŵn allan o reolaeth.

Dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths: "Mae ymosodiadau gan gŵn yn cynyddu ac yn aml, plant a chŵn tywys sy'n dioddef yr ymosodiadau hyn.

"Mae ein cynigion yn canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar pan mae ci allan o reolaeth gan geisio cydweithio â pherchnogion i wella ymddygiad eu cŵn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol