Cannoedd yn angladd John Hefin

  • Cyhoeddwyd
John HefinFfynhonnell y llun, Bafta cymru
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd John Hefin Wobr Arbennig BAFTA Cymru ym mis Hydref

Roedd cannoedd yn angladd y cynhyrchydd a'r cyfarwyddwr drama John Hefin ddydd Sadwrn.

Bu'n gyn-bennaeth drama BBC Cymru a chyda Gwenlyn Parry bu'n gyfrifol am greu Pobol y Cwm.

Bu farw yn ei gartref yn Borth ger Aberystwyth yn 71 oed.

Roedd yr angladd yn Eglwys Llanbadarn am 1pm ac Amlosgfa Clarach am 3pm.

Ym mis Gorffennaf derbyniodd Wobr Cyfrwng am "ei gyfraniad allweddol" i fyd y cyfryngau yng Nghymru.

Ac ym mis Hydref derbyniodd y gŵr oedd yn wreiddiol o Aberystwyth Wobr Arbennig BAFTA am Gyfraniad Eithriadol i Ddrama Teledu.

'Pleser mawr'

Dywedodd ei deulu ei fod "drwy gydol ei fywyd wrth ei fodd yn gweithio ym myd teledu, ffilm a'r cyfryngau".

"Fel cyfarwyddwr a chynhyrchydd, roedd yn hynod falch o'r cyfle gafodd i gyd-weithio gyda chymaint o dalent yng Nghymru ar ac oddi ar y sgrin.

"Fe dreuliodd ran helaeth o'i fywyd yn addysgu ac ysbrydoli eraill, rhywbeth a roddai bleser mawr iddo."

Ychwanegodd ei fod wedi bod yn hynod falch o dderbyn dwy wobr nodedig am ei gyfraniad i fyd teledu a ffilm yn ddiweddar.

Gyda BBC Cymru cynhyrchodd a chyfarwyddo rhaglenni megis Bus to Bosworth gyda Kenneth Griffith; The Life and Times of David Lloyd George gyda Phillip Madoc; Tough Trade gyda Syr Anthony Hopkins a'r ffilm Grand Slam, gyda Hugh Griffith, Sharon Morgan, Dewi Pws Morris a Siôn Probert.

Rhan amlwg

Chwaraeodd ran amlwg hefyd mewn cynyrchiadau fel Penyberth, Un Nos Ola Leuad a'r gyfres Cartrefi Cefn Gwlad Cymru ar gyfer S4C.

Bu'n ganolog i'r gwaith o sefydlu Comisiwn Ffilm Cymru a bu'n rheolwr yno am gyfnod.

Fe oedd un o sefydlwyr y cwrs ffilm a theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth a bu'n Gymrawd Dysgu yno.

Roedd hefyd yn Gymrawd gyda Choleg Cerdd a Drama Cymru lle y bu'n ysbrydoli cenhedlaeth newydd o fyfyrwyr, perfformwyr ac academyddion ifanc ym maes ffilm a theledu.

Derbyniodd MBE am ei wasanaeth i fyd y ffilm yng Nghymru yn 2009 a derbyniodd Y Wisg Wen yn Yr Orsedd.

Roedd yn gadeirydd cyfnodolyn, cynhadledd a gwefan Cyfrwng hyd ei ymddeoliad yn 2011.

Mae'n gadel gwraig, Elin, ei blant Megan, Dylan a Lowri a'i frawd Geraint.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol