Dynes wedi ei hanafu ar ol ymosodaid ar drên

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi arestio dyn 43 oed ar amheuaeth o ymosod ar ddynes ar drên nos Sadwrn.

Dywed yr heddlu fod y ddynes wedi dioddef anafiadau difrifol i'w wyneb.

Maen nhw'n apelio am dystion oedd yn teithio ar y trên 19.43 rhwng Caerdydd ac Abertawe yn dilyn y gêm rygbi rhwng Cymru a Seland Newydd nos Sadwrn.

Aed â'r ddynes i'r ysbyty ar ôl i'r trên gyrraedd Abertawe.

Honnir iddi gael ei dyrnu nifer o weithiau.

Mae'r dyn yn cael ei holi yn y ddalfa.

Dylai unrhyw un wnaeth weld yr ymosodiad honedig gysylltu â Heddlu trafnidiaeth ar 0800 40 50 40 neu taclo'r tacle ar 0800 555 111.