Sut i daclo tipio anhyfreithlon?

  • Cyhoeddwyd
Tipio anghyfreithlon (cyffredinol)
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Llywodraeth Cymru fod tipio anghyfreithlon yn costio £2.2 miliwn y flwyddyn i'w lanhau

Bydd ymgynghoriad yn cael ei lansio yn ddiweddarach er mwyn clywed syniadau pobl am sut i atal tipio anghyfreithlon yng Nghymru.

Mewn cynhadledd yng Nghaerdydd ddydd Llun, bydd y Gweinidog Amgylchedd John Griffiths hefyd yn amlinellu ei gynlluniau ar gyfer taclo'r broblem.

Mae'r cyfarfod wedi ei drefnu ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Thaclo Tipio Cymru - mudiad sydd wedi'i ffurfio gan 50 o sefydliadau, gan gynnwys y 22 awdurdod lleol yng Nghymru, ynghyd â'r gwasanaethau tân, yr heddlu a sefydliadau amgylcheddol.

Yn ogystal â lansio'r ymgynghoriad, bydd Mr Griffiths hefyd yn annog sefydliadau i fynegi eu barn am y ffordd orau i fynd i'r afael â thipio anghyfreithlon.

Bydd Cyfarwyddwr Asiantaeth Amgylchedd Cymru, Chris Mills, hefyd yn annerch y gynhadledd ddydd Llun.

Roedd yna 41,750 o achosion o dipio anghyfreithlon yng Nghymru rhwng Ebrill 2010 a diwedd Mawrth 2011.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'n costio £2.2 miliwn y flwyddyn i lanhau'r llanast.

O ran tipio anghyfreithlon, gwastraff y cartref sy'n gyfrifol am 65% o'r cyfanswm.

Mae pobl yn cael eu hannog i waredu â nwyddau nad ydynt eu hangen mewn modd cyfrifol, hynny yw mewn safleoedd ailgylchu swyddogol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol