Rhybudd am beryglon gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau

  • Cyhoeddwyd
Prawf anadl, yfed a gyrru
Disgrifiad o’r llun,
Dywed yr heddlu fod yr ymgyrch dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn rhan o'u hymrwymiad i newid agweddau gydol y flwyddyn

Bydd yr ymgyrch flynyddol i dynnu sylw at beryglon gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau yn cael ei chyhoeddi ddydd Mawrth.

Y llynedd cafodd 27,744 o fodurwyr ar draws Cymru eu profi yn ystod yr ymgyrch.

Roedd 545 o unigolion (2%) naill ai wedi profi'n bositif neu'n gwrthod/methu â chymryd prawf anadl.

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu'r De, Richard Lewis, fod ychydig iawn o alcohol yn cael effaith ar allu pobl i yrru, felly'r unig ddewis diogel ydy peidio yfed o gwbl.

"Mae'n bwysig cofio hefyd fod diod gyda'r nos yn gallu golygu eich bod dros y trothwy cyfreithiol wrth yrru'r bore trannoeth.

"Rydym yn annog y cyhoedd i gysylltu â'r heddlu os ydyn nhw'n ymwybodol o unrhyw un yn yfed a gyrru.

"Gallai'r alwad ffôn honno achub bywyd y Nadolig hwn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol