Gohirio cynllun ehangu Prifysgol Morgannwg yng Nghaerdydd

Published
image captionAgorwyd Atrium Prifysgol Morgannwg yng Nghaerdydd yn 2007

Mae BBC Cymru yn deall bod prosiect ehangu Prifysgol Morgannwg ar gost o £15 miliwn yng Nghaerdydd wedi cael ei ohirio.

Roedd disgwyl i gampws Atrium ehangu ar gyfer dechrau tymor 2014.

Y rheswm am y gohirio, mae'n debyg, yw gostyngiad yn nifer y myfyrwyr.

Fe ddaw hyn wrth i'r brifysgol uno gyda Phrifysgol Cymru Casnewydd.

Roedd Atrium 2 i fod i "adlewyrchu hyder Prifysgol Morgannwg yn ei pherthynas â myfyrwyr a busnes".

Cyhoeddwyd ym mis Mawrth y bwriad i ehangu ac ar y pryd dywedodd y brifysgol y byddai hyn yn golygu lle ychwanegol ar gyfer 1,200 o fyfyrwyr yn yr Ysgol Diwydiant Creadigol a Diwylliannol.

800

Yn ôl ffynhonellau o du fewn y brifysgol, mae hynny'n rhannol oherwydd bod llawer llai o fyfyrwyr wedi cofrestru yn y brifysgol eleni, amcangyfrif o 800 yn llai na'r disgwyl.

Dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol y bydden nhw'n penderfynu'r flwyddyn nesa pryd y bydd yr ehangu'n digwydd.

Mae rhai'n poeni y bydd y cynllun yn cael ei roi o'r neilltu wrth i drafodaethau am yr uno barhau.

Dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol fod eu hymrwymiad i ehangu'r ddarpariaeth yng Nghaerdydd yn "llwyr".

"Rydym yn gweithio gyda datblygwyr ac fe fyddwn yn penderfynu pryd y bydd y cynlluniau'n ateb y galw o ran ein twf yn 2013.

"Mae cyflwyno cynlluniau ar gyfer Atrium 2 dros y cyfnod yn golygu bod modd i ni asesu'r farchnad addysg uwch.

"Efallai y bydd penderfyniad wrth i ni drafod ein cynlluniau ar gyfer y brifysgol newydd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol