Gohirio cynllun ehangu Prifysgol Morgannwg yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Agorwyd Atrium Prifysgol Morgannwg yng Nghaerdydd yn 2007

Mae BBC Cymru yn deall bod prosiect ehangu Prifysgol Morgannwg ar gost o £15 miliwn yng Nghaerdydd wedi cael ei ohirio.

Roedd disgwyl i gampws Atrium ehangu ar gyfer dechrau tymor 2014.

Y rheswm am y gohirio, mae'n debyg, yw gostyngiad yn nifer y myfyrwyr.

Fe ddaw hyn wrth i'r brifysgol uno gyda Phrifysgol Cymru Casnewydd.

Roedd Atrium 2 i fod i "adlewyrchu hyder Prifysgol Morgannwg yn ei pherthynas â myfyrwyr a busnes".

Cyhoeddwyd ym mis Mawrth y bwriad i ehangu ac ar y pryd dywedodd y brifysgol y byddai hyn yn golygu lle ychwanegol ar gyfer 1,200 o fyfyrwyr yn yr Ysgol Diwydiant Creadigol a Diwylliannol.

800

Yn ôl ffynhonellau o du fewn y brifysgol, mae hynny'n rhannol oherwydd bod llawer llai o fyfyrwyr wedi cofrestru yn y brifysgol eleni, amcangyfrif o 800 yn llai na'r disgwyl.

Dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol y bydden nhw'n penderfynu'r flwyddyn nesa pryd y bydd yr ehangu'n digwydd.

Mae rhai'n poeni y bydd y cynllun yn cael ei roi o'r neilltu wrth i drafodaethau am yr uno barhau.

Dywedodd llefarydd ar ran y brifysgol fod eu hymrwymiad i ehangu'r ddarpariaeth yng Nghaerdydd yn "llwyr".

"Rydym yn gweithio gyda datblygwyr ac fe fyddwn yn penderfynu pryd y bydd y cynlluniau'n ateb y galw o ran ein twf yn 2013.

"Mae cyflwyno cynlluniau ar gyfer Atrium 2 dros y cyfnod yn golygu bod modd i ni asesu'r farchnad addysg uwch.

"Efallai y bydd penderfyniad wrth i ni drafod ein cynlluniau ar gyfer y brifysgol newydd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol