Mephedrone yn cael ei anfon drwy'r post o China i Gymru

  • Cyhoeddwyd
Mephedrone
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd mephedrone ei ddynodi'n gyffur anghyfreithlon Dosbarth B yn 2010

Mae ymchwiliad gan BBC Cymru wedi datgelu sut mae gwerthwyr cyffuriau yn anfon sylweddau anghyfreithlon o dramor i Gymru.

Roedd mephedrone - cyffur sy'n cael ei adnabod fel 'meow meow' neu 'M-Cat' - yn arfer cael ei ystyried yn gyffur cyfreithlon ond fe gafodd ei ail-ddynodi'n gyffur Dosbarth B yn Ebrill 2010.

Trwy esgus bod yn ddarpar-brynwyr, cafodd newyddiadurwyr rhaglen 'Week In Week Out' BBC Cymru gynnig digon o'r cyffur i'w werthu filoedd o weithiau ar y stryd.

Fe wnaeth un gwerthwr frolio bod cyflenwadau yn cael eu hanfon i'r DU yn rheolaidd.

Archebodd tîm y rhaglen ychydig o Mephedrone ar-lein, ac o fewn wythnos roedd powdr gwyn wedi cyrraedd o China, wedi ei gludo gan gwmni cludiant rhyngwladol a'r Post Brenhinol.

Roedd y powdr yn cynnwys cyfuniad o ddau gemegyn anghyfreithlon a allai achosi marwolaeth.

Byddent wedi cael effaith tebyg i ecstasi yn y corff ond fe allen nhw hefyd achosi problemau difrifol ar y galon.

Roedd y cyffur wedi ei becynnu mewn modd a oedd yn awgrymu mai ychwanegyn bwyd ydoedd, ond yn ôl Dr Alun Hutchings, pennaeth Labordai Tocsicoleg, Ysbyty Athrofaol Cymru yn Llandochau, gallai'r powdr - digon i'w gymryd ddeg gwaith - ladd pe bai'n cael ei ddefnyddio fel ychwanegyn bwyd a phe bai'n cael ei gymryd i gyd ar unwaith.

Dywedodd y Post Brenhinol nad oedden nhw'n gwybod beth oedd yn y pecyn, ac nid oedd y cwmni cludiant yn gwybod chwaith.

Ond dywedodd y Post Brenhinol bod defnyddio'r system bost ar gyfer anfon cyffuriau anghyfreithlon yn beth ffiaidd yng ngolwg y cwmni, a'i fod yn gweithio gydag Asiantaeth Ffiniau'r DU i fynd i'r afael â'r broblem.

Ail-gategoreiddio?

Ym mis Gorffennaf, cysylltwyd y cyffur gyda marwolaeth David Thomas o'r Barri.

Roedd wedi cymryd gorddos o gyffuriau anghyfreithlon a bu farw ar ôl treulio deuddydd ar beiriant cynnal bywyd.

Galwodd ei chwaer Nicola am ail-gategoreiddio'r cyffur.

Dywedodd wrth y rhaglen: "Dylid rhoi cyfnod o garchar bob tro ar gyfer M-Cat.

"Os nad yw'n cael ei ystyried yn gyffur Dosbarth A bydd llawer o fywydau yn cael eu colli i'r cyffur".

Dywedodd pennaeth y tasglu sy'n targedu troseddu trefnedig yng Nghymru, yr Uwcharolygydd Rhiannon Kirk, bod 'na agwedd ddidostur ymhlith gwerthwyr y cyffur sydd am weld pobl yn mynd yn gaeth iddo er mwyn sicrhau eu marchnad ar gyfer y dyfodol.

"Mae'r troseddwyr yno i wneud arian - felly mae'n rhaid i ni eu rhwystro. Sut bynnag maen nhw'n gwneud hyn, boed trwy'r rhyngrwyd, ar gornel y stryd, neu trwy drefnu dramor, rydym yn eu targedu nhw, ac fe fyddwn ni yn eu dal."

'Week In Week Out'. Dydd Mawrth: BBC One Wales. 10.35pm