'Cannoedd wedi gorfod gadael eu cartrefi'

  • Cyhoeddwyd
Llanelwy
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth trigolion Llanelwy ddeffro ddydd Mawrth i wynebu llifogydd yn y ddinas wedi i Afon Elwyn orlifo
Llanelwy
Disgrifiad o’r llun,
Fel arfer yn ystod oriau brig mae'r cylchdro yma yn Llanelwy yn brysur iawn ond yn amlwg doedd dim modd i gerbydau fod yno ddydd Mawrth
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y ddwy ddynes yma a'u ci eu hachub mewn canw yn Llanelwy
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cannoedd o bobl eu cymorthwyo i adael eu cartrefi a'u symud i ddiogelwch y ganolfan hamdden yn Llanelwy
Disgrifiad o’r llun,
Oherwydd lefel y dŵr mae 'na dipyn o lanast yn Llanelwy
Disgrifiad o’r llun,
Roedd lefel y dŵr mewn rhai llefydd yn Llanelwy dros gerbydau
Disgrifiad o’r llun,
Mae cannoedd o bobl wedi gorfod gadael eu cartrefi o ganlyniad i'r llifogydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o bethau wedi symud o'u llefydd arferol o ganlyniad i'r llifogydd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na lifogydd hefyd yn Rhuthun gyda degau o bobl yn gorfod gadael eu cartrefi ar ystâd Glasdir yn y dref