Neilltuo £50m ar gyfer byrddau iechyd Cymru

  • Cyhoeddwyd
David SisslingFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Mr Sissling mae cynllun manwl mewn lle i helpu'r byrddau iechyd i fantoli eu cyfrifon

Mae £50m wedi ei neilltuo er mwyn i fyrddau iechyd Cymru fantoli eu gwario os oes angen, yn ôl Pennaeth y Gwasanaeth Iechyd, David Sissling.

Roedd David Sissling yn wynebu cwestiynau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus lai nag wythnos ar ôl i Swyddfa Archwilio Cymru broffwydo bod y Gwasanaeth Iechyd yn debygol o orwario £70 miliwn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

Dywedodd fod 'na wir berygl y gallai'r gwasanaeth or-wario hyd at £70m erbyn diwedd y flwyddyn ariannol 2012-2013.

Roedd asesiad y Swyddfa Archwilio o'r sefyllfa ariannol, meddai, yn "un realistig a rhesymol o raddfa'r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd".

"Rydym ni wedi bod yn ymwybodol ers y dechrau y byddai pwysau ar y system," meddai.

Ffordd ymlaen

Eglurodd mai ei waith oedd sicrhau bod ffordd ymlaen i reoli'r risg sy'n gysylltiedig â'r pwysau a sicrhau bod yr awdurdodau lleol yn llwyddo i fantoli eu cyllidebau.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru hefyd wedi rhybuddio y gallai dyled y byrddau o dan yr amgylchiadau gwaetha' erbyn Ebrill 2013 fod hyd at £130m.

Gwnaed y rhybudd diweddaraf ychydig ddyddiau wedi i Mr Sissling ddweud ei fod yn "fwyfwy hyderus" y byddai byrddau iechyd lleol yn gallu mantoli eu cyllideb y flwyddyn hon.

Dywedodd Kevin Flynn, dirprwy Mr Sissling, bod llawer o'r galw ar y gwasanaeth iechyd oherwydd nifer fawr o bobol dros 45 oed yn mudo i bob rhan o Gymru ac eithrio Caerdydd.

Hefyd yn bresennol oedd Cyfarwyddwr Conffederasiwn GIG Cymru Helen Birtwhistle.

Newid mawr

Dywedodd hi fod newid mawr wedi bod yn y Gwasanaeth Iechyd ers iddi roi tystiolaeth fis Chwefror.

"Mae'r Gwasanaeth Iechyd yn gwybod beth sydd rhaid ei wneud," meddai.

"Arian yw arian ac mae'r Gwasanaeth Iechyd yn gwybod bod rhaid gweithio o fewn i'w ffiniau ariannol er mwyn mantoli'r gyllideb."

Barnodd Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Darren Millar AC, fod datgelu bod arian wrth gefn tra'n mynnu bod y byrddau iechyd yn mantoli'u cyllideb yn golygu "negeseuon cymysg".

Ond dywedodd Cyfarwyddwr Cyllid a Chaffael Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Alan Brace, nad oedd y llywodraeth yn cymhlethu'r sefyllfa.

Wedyn cafodd sefyllfa ariannol y Gwasanaeth Iechyd ei drafod yn ystod Cwestiynau i'r Prif Weiniddog.

Dywedodd Arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew R T Davies, fod gweinidogion Llafur yn "diogi" ac wedi anwybyddu rhybuddion ei blaid am effaith y toriadau.

"Mae'n rhaid i Lafur" meddai, "ddeffro o'r difaterwch a bwrw ati i ddiogleu cyllideb y Gwasanaeth Iechyd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol