Menyw gafodd ei hachub wedi marw yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae menyw ifanc gafodd ei hachub yn y môr ger Llandudno wedi marw yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Hofrennydd Sea King o Ganolfan yr Awyrlu yn Y Fali, Sir Fôn, oedd wedi ei hachub pan oedd mewn tonnau garw ym Mae Penrhyn.

Perchnogion cŵn oedd wedi rhoi gwybod i Wylwyr y Glannau a chafodd bad achub ei lansio.

Dyw'r heddlu ddim yn gwybod eto pwy yw hi.