Arthur Wood yw Arwr Tawel Cymru 2012

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Arthur Wood mai'r clwb saethu oedd ei ail gartref

Arthur Wood yw enillydd gwobr Arwr Tawel Chwaraeon BBC Cymru am 2012.

Mae Arthur wedi bod yn gwirfoddoli yng nghlwb saethu Abertawe ers dros 20 mlynedd, gan roi miloedd o oriau i gymorth i bawb sy'n mynd yno.

Bydd Arthur nawr yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn noson wobrwyo Personoliaeth Chwaraeon y BBC 2010 yn arena ExCel yn Llundain ar nos Sul, Rhagfyr 16.

Ers 2003, mae'r BBC wedi bod yn cydnabod gorchestion pobl sy'n gweithio y tu ôl i'r llenni er mwyn i bawb fedru cymryd rhan mewn chwaraeon, gyda'r enwebiadau yn dod o blith aelodau o'r cyhoedd.

Mae Arthur wedi defnyddio cadair olwyn ers iddo gael damwain ddiwydiannol yng ngwaith dur Llansawel yn 1969, pan gollodd ei goes a bysedd ei law dde.

Ac yntau'n 63 oed, mae'n barod i gyflawni unrhyw dasg sy'n ymwneud â rhedeg clwb saethu Abertawe.

Dywedodd: "Rwy'n cael llawer o bleser o'r lle yma, a dyma fy ail gartref - efallai fy nghartref cynta'!"

Mae'n agor y clwb dridiau bob wythnos, yn hyfforddi unigolion neu grwpiau, ac yn gweithredu fel swyddog dyletswydd ar y maes tanio.

Pencampwraig saethu Prydain yn y dosbarth 3X20, Sian Corish, yw un o'r rhai sydd wedi elwa o ymroddiad Arthur, a dywedodd:

"Mae e wedi bod yn anhygoel o safbwynt cefnogaeth, yn agor y clwb fel fy mod yn medru ymarfer yn syth ar ôl gwaith ac yn aros fel fy mod yn gallu dychwelyd yr offer yn hwyr yn y nos ac ar benwythnosau. Mae e'n wych!"

Yn y cyfamser, fe fydd rhestr fer yn enwebiadau ar gyfer Personoliaeth Chwaraeon BBC Cymru 2012 yn cael ei chyhoeddi fore Mercher, ac fe fydd manylion am sut i bleidleisio i'ch dewis chi yn cael eu cyhoeddi fore Llun, Rhagfyr 3.