Llai o bobl yn marw y gaeaf diwethaf

  • Cyhoeddwyd
Llai o bobl oedrannus wedi marw'r gaeaf diwethaf
Disgrifiad o’r llun,
Llai o bobl oedrannus wedi marw'r gaeaf diwethaf

Mae ystadegau diweddara'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod llai o bobl wedi marw yng Nghymru y gaeaf diwethaf o'i gymharu â 2010/11.

Y diffiniad swyddogol o'r gaeaf yw'r cyfnod rhwng Rhagfyr a Mawrth.

Roedd yna 24,000 o farwolaethau gaeafol yng Nghymru a Lloegr yn 2011/12 - gostyngiad o 8 y cant o'i gymharu â'r flwyddyn cynt.

Mae'r ffigyrau yn dangos bod mwy o fenywod na dynion wedi marw yn ystod y gaeaf diwethaf.

Bu farw 10,700 o ddynion yn 2011/12 o'i gymharu â 11,270 yn ystod y gaeaf blaenorol. Roedd yna ostyngiad o 1,510 yn nifer y menywod fu farw'r gaeaf diwetha. Bu farw 14,810 y gaeaf cynt.

Roedd y rhan fwyaf o'r marwolaethau ymhlith oedolion 75 oed a throsodd. Roedd yna 19,500 o farwolaethau yn y grŵp yma o'i gymharu â 4,500 ymhlith pobl o dan 75 oed.

Llundain oedd a'r cyfartaledd uchaf o farwolaethau y gaeaf diwethaf.

Yng ngaeaf 2010/11, roedd nifer fwya'r marwolaethau, ar gyfartaledd, yma yng Nghymru.

Y gaeaf diwetha roedd nifer y marwolaethau yng Nghymru ymhlith yr isaf ym Mhrydain.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol