Gwobr Dewi-Prys Thomas: Dathlu dylunio Cymru 2012

  • Cyhoeddwyd
Oriel Mostyn
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gwobr Dewi-Prys Thomas yn cydnabod pwysigrwydd dylunio da yng Nghymru. Mae'r rhestr fer yn cynnwys yr adnewyddiad o oriel Mostyn yn Llandudno, lle cafodd y tu mewn i'r adeilad ei drawsnewid gan gwmni penseiri Ellis Williams. Dywedodd y beirniaid fod y cynllun "yn fodern a llawn dychymyg gyda nifer o gyffyrddiadau pensaernïol gwych".
Castell y Garn ger Tyddewi
Disgrifiad o’r llun,
Keith Griffiths o Benfro yn wreiddiol, gan weithio i benseiri Aedas yn Hong Kong, a weddnewidiodd Castell Y Garn ger Tyddewi ar gost o £6m, gyda'r prif ystafelloedd byw yn edrych dros rannau o'r castell sy'n dyddio nôl i'r 13eg ganrif
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Ganolfan Ymchwil mewn Amgylchedd Adeiladu (CRiBE) yn gweithio yn Ysgol Bensaernïaeth Prifysgol Caerdydd yn bennaf. Dyma'r SkyDome, sef adnodd awyr artiffisial yr ysgol
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd safon dylunio llyfrau Peter Gill o Lyfrau Graffeg ei gydnabod gan y beirniaid, a roddodd glod i'w eglurder a'i 'ffotograffiaeth wych'
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ysgol Babyddol yr Archesgob McGrath yn adeilad newydd ar stad Bracla ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac fe gafodd ei gynllunio gan gwmni HLM
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y pensaer Graham Brooks ei roi ar y rhestr fel cydnabyddiaeth o dros 50 mlynedd o 'waith nodwediadol Scandinafaidd modern' yn ne Cymru. Dywedodd y beirniaid bod ei gynlluniau wedi 'ennill calonau y trigolion a gwobrau dylunio, ond yn anffodus ddim weid dylanwadu ar adeiladwyr tai i newid eu ffyrdd'
Disgrifiad o’r llun,
Mae adeilad Sefydliad Addysg Gynaliadwy Cymru (WISE) yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen ym Machynlleth yn cael clod am ei dryloywder. Cafodd yr adeilad ym Mhowys ei ddylunio gan Pat Borer a David Lea. Bydd enillydd y wobr yn cael ei ddatgelu nos Wener, Tachwedd 30