Urdd yn cyhoeddi llywydd newydd sy'n hanu o Grymych

  • Cyhoeddwyd
Dafydd VaughanFfynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Blaenffos ac Ysgol Ddwyieithog Preseli

Mae Dafydd Vaughan, 24 oed o Flaenffos ger Crymych, wedi ei ethol yn Llywydd ar Urdd Gobaith Cymru ar gyfer 2013.

Ers blynyddoedd mae wedi bod yn wirfoddolwr yn Rhanbarth Sir Benfro, yn arwain sesiynau mewn aelwydydd ac adrannau a helpu ar dripiau tramor.

Fe yw Cadeirydd Pwyllgor Ieuenctid Eisteddfod Sir Benfro 2013 ac mae wedi bod yn weithgar yn codi arian a chodi ymwybyddiaeth am yr Eisteddfod.

Cafodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Blaenffos ac Ysgol Ddwyieithog Preseli.

'Tîm brwdfrydig'

Astudiodd chwaraeon ym Mhrifysgol Morgannwg ac mae bellach wedi dychwelyd i'w fro enedigol ac yn gweithio i Fenter Iaith Sir Benfro fel Swyddog Maes a Ieuenctid.

"Dwi'n edrych ymlaen at bob agwedd o'r swydd, yn enwedig cael bod yn rhan o'r tîm brwdfrydig a gweithgar fydd yn croesawu miloedd o blant a phobl ifanc i'r Eisteddfod yn Sir Benfro'r flwyddyn nesaf," meddai.

Mae wedi bod yn aelod o'r Urdd ers ei fod yn fachgen yn Ysgol Blaenffos ac wedi hynny yn Adran Crymych, Ysgol Preseli ac Aelwyd Crymych.

"Fe ges i nifer o brofiadau gwerthfawr fel aelod ond hoffwn i ddiolch yn benodol i Eleri Mai Thomas oedd yn gweithio yn yr ardal pan oeddwn i'n iau ond sydd bellach yn Swyddog Ieuenctid yr Urdd yn Ysgol Gartholwg," meddai.

'Dylanwadu'

"Fe ddysgais lawer ganddi a dwi'n gobeithio y gall y bobl ifanc yr ydw i'n gweithio gyda nhw ddweud fy mod innau wedi dylanwadu arnyn nhw mewn modd positif."

Cafodd Dafydd ei ethol i'w swydd newydd gan Gyngor yr Urdd.

Yn yr un cyfarfod etholwyd Tudur Dylan Jones yn gadeirydd a Dyfrig Davies yn is-gadeirydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol