Allyriadau carbon i lawr 15%

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Pencadlys Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays, Caerdydd

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru leihau ôl troed carbon ei hystâd weinyddol 15% yn 2011-12, yn ôl eu hadroddiad Cyflwr yr Ystad.

Mae'r adroddiad yn edrych ar gost ac effeithiau amgylcheddol y swyddfeydd y mae Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio.

Gwelwyd gostyngiad o 41% yn y defnydd o bapur i 100 tunnell, ac mae ganddyn nhw wyth swyddfa yn llai erbyn hyn.

Yn ôl adroddiad 2011-12:

  • Gostyngodd yr allyriadau carbon 15% - neu 1,770 tunnell - i 10,374 tunnell;
  • Gwelwyd gostyngiad o 15% - neu 1,497,692 kWh - yn y defnydd o nwy i 8,626,632 kWh a gostyngiad o 14% - neu 2,730,858 kWh - yn y defnydd o drydan i 16,256,179 kWh;
  • Gostyngodd maint yr ystâd weinyddol 5.58% - sef wyth o swyddfeydd - i 41 ledled Cymru;

Nod eu strategaeth leoli ar gyfer 2010-15 yw canolbwyntio ar lai o swyddfeydd mwy, sy'n defnyddio ynni'n fwy effeithlon, er mwyn gostwng maint yr ystâd a gwella'r ffordd y caiff yr adeiladau eu defnyddio ynghyd â'u perfformiad ynni.

Mae'r adroddiad diweddaraf yn dangos bod nifer y swyddfeydd yn yr ystâd wedi gostwng o 76 i 41, gyda gostyngiad cysylltiedig yn y costau rhedeg o £2.48m - neu 12.4%.

'Mwy effeithlon'

Dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt: "Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gennym bresenoldeb ym mhob rhan o Gymru.

"Drwy ddefnyddio swyddfeydd mwy effeithlon, rydym wedi gallu cael gwared ar adeiladau hŷn, aneffeithiol, gan leihau ein hôl troed carbon, arbed arian a gwella'r amgylchedd gweithio i'n staff.

"Rydym wedi achub ar y cyfle i ddefnyddio pwyntiau torri mewn prydlesi, yn enwedig yng Nghaerdydd a'r de, ac wedi symud staff i swyddfeydd eraill sydd gennym ni'n barod.

"Yn ogystal, rydym ni'n annog pobl i ddefnyddio mwy ar fideo-gynadledda, teithio llai, a defnyddio llai o bapur drwy reoli cofnodion yn electronig ac argraffu llai o gyhoeddiadau.

"Mae'r camau yr ydym wedi'u cymryd yn dangos bod yr hyn sy'n dda i'r amgylchedd hefyd yn gwneud lles ariannol inni.

"Er ein bod wedi gwneud gwelliannau sylweddol, rydym ni'n benderfynol o adeiladu ar y rhain wrth i ni barhau i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd."

'Arbedion sylweddol'

Ychwanegodd yr Ysgrifennydd Parhaol Derek Jones: "Mae'r adroddiad hwn yn cydnabod y gwelliannau mawr i'r ffordd yr ydym ni'n rheoli ein hystâd, a rôl staff yn hynny, gan arwain at arbedion sylweddol, ond gan sicrhau bod gennym ni bresenoldeb a'i bod yn bosibl cael gafael ar wasanaethau ym mhobl rhan o Gymru.

"Rydym wedi ymrwymo i egwyddor datblygu cynaliadwy, a'n nod yw bod yn un o'r sefydliadau sector cyhoeddus gorau yn y DU yn hyn o beth.

"Mae'r adroddiad hwn yn dangos ein bod ar y trywydd iawn i gyflawni hynny."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol