Dim carchar i haciwr 20 oed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Matthew Higgins wedi gwadu cael mynediad at ddata

Mae myfyriwr 20 oed sy'n euog o hacio system gyfrifiadurol ysgol pan oedd yn ddisgybl chweched dosbarth wedi cael gorchymyn cymunedol 12 mis.

Bydd rhaid iddo wneud 120 awr o waith yn ddi-dâl.

Roedd Matthew Higgins, sydd bellach yn fyfyriwr prifysgol, wedi gwadu cael mynediad at ddata cyfrifiadurol heb ganiatâd yn Ysgol Uwchradd Eirias ym Mae Colwyn ym Mawrth a cheisio gwneud eto ddeufis yn ddiweddarach.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug dywedodd y Cofiadur Catherine Brown fod hwn yn "achos difrifol".

'Dawnus'

Roedd Llys y Goron Caernarfon wedi clywed bod yr achos yn ymwneud â "dyn ifanc dawnus" oedd wedi cael ei ddal wrth gyflawni'r weithred.

Honnodd yr erlyniad fod y diffynnydd wedi "ymffrostio ar fforwm hacio" am yr hyn a wnaeth.

Clywodd y llys fod e-bost wedi ei anfon ag enw ffug at yr Aelod Cynulliad, Darren Millar, yn honni bod system gyfrifiadurol yr ysgol yn anniogel.

Roedd Higgins wedi gwadu cael mynediad at ddata ac roedd wedi dweud wrth yr heddlu fod rhywun wedi hacio ei gyfrifiadur.