Leah Owen: 'Angen mwy o gystadlaethau'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Leah Owen Fedal Syr T H Parry Williams yn 2010

Mae hyfforddwraig cerdd dant wedi dweud bod angen mwy o gystadlaethau i blant ail iaith.

Roedd sylwadau Leah Owen ar raglen Taro Post BBC Cymru ddydd Gwener.

Roedd hi wedi dweud ar raglen Beti a'i Phobl y dylid "gwneud i ffwrdd" â chystadlaethau cerdd dant i ddysgwyr a'u bod nhw'n yn "mwrdro'r grefft".

"Mi fues i'n gwrando yn y gorffennol ar bartïon ail iaith, er enghraifft yn yr Urdd yn canu cerdd dant a dwi wedi dadlau eu bod eisiau gwneud i ffwrdd â hi," meddai Mrs Owen enillodd Fedal Syr T H Parry Williams yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2010.

'Sioe gerdd'

"Mae hi (y grefft) wedi gwella'n arw ond rhaid ichi gael syniad o'r pwysleisiadau ac ynganu cywir ond mae wedi mynd yn fwy o gân actol gan blant ail iaith ...

"Mi fasa'n well gen i roi cân iddyn nhw allan o sioe gerdd neu rywbeth felly iddyn nhw gael ei dysgu a'i bloeddio.

"Tydi eu lleisiau nhw ddim yr un fath."

Ar raglen Taro Post dywedodd hi nad oedd wedi disgwyl tynnu "cymaint o nyth cacwn ar fy mhen" wedi'r holl sylwadau ar Trydar.

Dywedodd ei bod hi'n cydymdeimlo â phlant ail iaith oedd "wedi cael eu rhoi mewn sefyllfa anodd".

Nid oedd cystadlaethau cerdd dant unigol, meddai, ar gyfer plant ail iaith.

'Gorfod cystadlu'

"Mi fyddan nhw'n gorfod cystadlu yn erbyn plant y mae'r Gymraeg yn famiaith.

"Mae angen creu cystadlaethau iddyn nhw."

Ar y rhaglen dywedodd Emyr Gruffydd o Gaerffili, sydd bellach yn astudio yn Barcelona, nad oedd diwylliant yn rhywbeth pur.

"Rhaid rhoi cyfle iddyn nhw wneud camgymeriadau neu byddan nhw ddim yn gallu ymdrochi yn y diwylliant," meddai.

Dywedodd Iestyn ap Dafydd o Landysul, sy'n cyd-berchen ar y wefan Say Something in Welsh, fod sylwadau Mrs Owen wedi bod yn bwnc trafod ymysg defnyddwyr y wefan yr wythnos hon.

'Ateb'

"Mae Leah wedi ateb nifer o bwyntiau gafodd eu codi.

"Y peth oedd yn achosi dryswch oedd ein bod ni am gael cystadlaethau cerdd dant a'n bod ni'n dechrau cyfyngu ar ddechreuwyr.

"Ond mae Leah wedi dweud bod angen iddyn nhw gael mwy o hyfforddiant ... a does dim modd dadlau yn erbyn hynny."

Hefyd gan y BBC