Tywysog i ymweld â Llanelwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd yn Llanelwy

Cyhoeddodd Clarence House y bydd Tywysog Charles yn ymweld â Llanelwy ddydd Llun er mwyn cwrdd â dioddefwyr a rhoi diolch i'r gwasanaethau brys.

Ddydd Mawrth diwethaf cafodd cannoedd o gartrefi eu difrodi a bu'n rhaid i nifer adael eu tai ar ôl i'r Afon Elwy orlifo.

"Yn dilyn y llifogydd mewn sawl ardal o'r Deyrnas Unedig yn ystod y dyddiau diwethaf, mae Tywysog Cymru yn awyddus i ddiolch i'r gwasanaethau brys ac i roi cefnogaeth i'r dioddefwyr.

"Fe benderfynodd y Tywysog ymweld â Llanelwy oherwydd bod y ddinas wedi ei tharo yn galed, gyda dros 180 o dai wedi eu heffeithio."

Mae o wedi gofyn i un o'i elusennau Busnes yn y Gymuned, i helpu gyda'r gwaith o atgyweirio'r difrod yn Llanelwy.

Gweithgareddau

Yn y cyfamser bydd gweithgareddau yn cael eu cynnal dros y Sul yn y ddinas er mwyn rhoi cymorth i'r dioddefwyr.

Bydd cyfle i bobl weddïo mewn gwasanaeth arbennig yn yr Eglwys Gadeiriol ddydd Sul am 3.30pm.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid i gannoedd adael eu cartrefi

Ddydd Sul hefyd bydd parti Nadolig yn cael ei gynnal ar gyfer plant lleol ym mharc carafannau Eryl Hall.

Dywedodd y cynghorydd lleol Denise Hodgkinson: "Nid ydym am i'r llifogydd ein digalonni a difetha ysbryd y Nadolig. Rydym am wneud popeth i godi calonnau pobl."

Bu'n rhaid i gannoedd o bobl adael eu cartrefi ar ôl i'r afon orlifo a mynd heibio'r amddiffynfeydd.

Bu farw un fenyw, Margaret Hughes oedd yn 91 oed, yn ystod y llifogydd.

Mae cwest wedi agor a'i ohirio i achos ei marwolaeth.

Clywodd y crwner dros dro John Gittins, mai'r canfyddiad cynnar o'r archwiliad post mortem oedd ei bod wedi boddi.

Dywed cynghorau Sir Dinbych a Chonwy eu bod yn parhau i roi cyngor a chymorth i bobl yn yr ardaloedd sydd wedi eu heffeithio.