'Gweithredwch argymhellion Leveson,' medd dioddefwyr

  • Cyhoeddwyd
Arglwydd Ustus Leveson
Disgrifiad o’r llun,
Awdur yr adroddiad: Arglwydd Ustus Leveson

Mae rhai ddioddefodd oherwydd hacio wedi annog y llywodraeth i weithredu argymhellion Adroddiad Leveson yn llawn.

Galwodd yr adroddiad am safonau'r wasg am sefydlu corff annibynnol i oruchwylio papurau newydd.

Dywedodd yr Arglwydd Ustus Leveson fod angen hunan-reolaeth fwy llym er mwyn cynnal safonau.

Mae tystion yr ymchwiliad wedi lansio deiseb ar-lein.

Eisoes galwodd y gantores Charlotte Church, honnodd i'r wasg hacio ei ffôn am gyfnod hir, am weithredu'r argymhellion.

Pythefnos

Dywedodd ar raglen Question Time y BBC: "Dwi'n cytuno'n llwyr gydag Adroddiad Leveson."

Yn y cyfamser, dywedodd gweinidogion y byddai mesur drafft yn barod ymhen pythefnos.

Roedd yr adroddiad 2,000 o dudalennau wedi casglu bod y wasg weithiau wedi "achosi anhrefn ym mywydau pobl ddiniwed".

Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi dweud ei fod yn poeni am sefydlu corff annibynnol a'i fod yn credu y bydd drafftio mesur yn profi na fyddai'n ymarferol.

Ond mae ei ddirprwy, Nick Clegg, am i ddeddf gael ei chyflwyno ar unwaith.

'Rhaid i ni newid pethau'

Ar y Post Cyntaf, dywedodd AS Maldwyn, Glyn Davies, ei fod yn gwrthwynebu deddfu.

"Dwi'n gwybod bod rhaid i ni newid pethau, rhaid i ni newid y diwylliant yn y wasg, ond dwi ddim eisiau gweld corff newydd gyda phwerau statudol i reoli".

Ychwanegodd nad yw gwleidyddion wedi cael pwerau dros y wasg ers yr 17eg ganrif, "a dydyn ni ddim eisiau mynd yn ôl at hynny."

Dywedodd ei fod yn cytuno gyda phopeth arall y dywedodd yr Arglwydd Ustus Leveson, ond heb wasg rydd ym Mhrydain byddai pethau fel helynt treuliau ASau heb ddod i'r amlwg.

'Byrbwyll'

Mae cyn brif gyfreithiwr y Daily Telegraph, Arthur Wyn Davies, wedi dweud y byddai unrhyw reolau statudol yn erydu rhyddid y wasg.

Wrth ymateb i gasgliadau adroddiad Leveson, dywedodd Mr Davies, oedd wedi cyflwyno tystiolaeth i'r ymchwiliad: "Fy mhrofiad i o'r PCC oedd eu bod nhw yn eithriadol o dda, a'u bod yn drwyadl iawn yn mynd trwy bob cwyn".

Dywedodd y byddai'n well cael "rhyw gyfundrefn newydd o hunanreolaeth sydd yn gwella ar beth sydd mewn lle yn barod".

Awgrymodd fod Leveson "wedi bod braidd yn fyrbwyll mewn ffordd" oherwydd bod yna achosion troseddol ar y gweill.

"Pam nad aros tan fod y broses gyfreithiol honno wedi ei chwblhau ac wedyn gweld os oes yna wendid yn y system?"

"Dwi'n deall yn hollol bod bobl gyffredin yn crefu am ryw fath o ddeddf ond y pwynt ydy mae yna lu o ddeddfau yn eu lle yn barod ... y broblem efo'r hacio oedd na wnaeth yr heddlu eu gwaith yn iawn."