Amharu ar gyflenwad 7,000 o dai

Cyhoeddwyd

Mae un o'r prif bibellau dŵr ym Mhontypridd wedi byrstio gan amharu ar gyflenwad dŵr 7,000 o gartrefi yn ardal Cwm Rhondda.

Dywedodd Dŵr Cymru mai symudiad yn y tir oherwydd y glaw trwm diweddar oedd yn gyfrifol am ddifrodi'r bibell.

Mae'r cwmni yn y broses o fynd â dŵr potel i leoedd strategol yn yr ardal, ond maen nhw'n dweud y dylai'r cyflenwad ddechrau dychwelyd i normalrwydd yn ddiweddarach nos Wener.

Dywedodd Kevin Bateman, llefarydd ar ran Dŵr Cymru: "Gallwn gadarnhau bod y cyflenwad i 7,000 o gwsmeriaid mewn rhannau o Gwm Rhondda wedi ei effeithio wedi i brif bibell fyrstio ym Mhontypridd.

"Cafodd y difrod ei wneud wrth i dir symud wedi'r glaw trwm iawn yn ddiweddar.

"Mae hyn wedi effeithio ar y cyflenwad i gymunedau yn Llwynypia, Trealaw, Llwyncelyn, Penygraig, Tonypandy, Porth a Chlydach.

"Mae cwsmeriaid sydd ar ein Cofrestr Gwasanaethau Ychwanegol yn derbyn dŵr potel ac fe fyddwn yn annog teuluoedd gyda phlant ifanc i gysylltu â ni ar 0800 052 0130 fel y gallwn drefnu cael cyflenwad o ddŵr potel iddyn nhw.

"Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i adfer y cyflenwad cyn gynted â phosib. Rydym yn ymddiheuro i'r cwsmeriaid am dramgwyddo ac am yr amharu sylweddol y mae hyn wedi'i achosi.

"Rydym yn rhagweld y bydd cyflenwadau yn dechrau dod yn ôl i'r arfer yn ddiweddarach, ac os fydd hyn yn newid fe fyddwn yn cysylltu â chwsmeriaid drwy neges destun a negeseuon awtomatig i ffonau symudol a llinellau ffôn arferol.

"Ni ddylai hyn effeithio ar sustemau gwres canolog.

"Os oes gan bobl bryderon am eu cyflenwad, fe ddylen nhw ffonio ein llinell gymorth ar 0800 052 0130.