Porthladdoedd yn 'dargedau hawdd'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Does gan borthladd Caergybi ddim yr un adnoddau â phorthladdoedd eraill fel Dover

Gallai porthladdoedd Cymru gael eu gweld fel targedau hawdd i bobl sy'n masnachu pobl, yn ôl y dyn sydd yng ngofal taclo'r broblem.

Dywedodd Stephen Chapman, sydd newydd ei benodi fel Cydlynydd Atal Masnachu Pobl Cymru, ei fod yn bryderus bod porthladdoedd Cymru heb yr un adnoddau phorthladdoedd fel Dover.

Mewn cyfweliad i raglen Sunday Politics ar BBC Cymru, dywedodd Mr Chapman: "Mae llawer o lwybrau i mewn i Gymru - llawer o borthladdoedd sydd ddim mor fawr â Dover sy'n elwa o'r holl staff ac offer sydd wedi cael eu gosod yno gan yr Asiantaeth Ffiniau.

"Felly rydym yn cael ein gweld fel targed hawdd, ond rhaid i i ni sicrhau fod pob digwyddiad yn cael ei adrodd.

"Mae masnachu pobl yn ail i gyffuriau yn unig yng nghynghrair troseddau'r byd."

Chwalu delwedd

Ychwanegodd bod nifer o dybiaethau am fasnachu pobl yn anghywir, ac nad y diwydiant rhyw na dinasoedd oedd yr unig le i weld dioddefwyr.

"Hoffwn chwalu'r ddelwedd mai mater o fenywod yn cael eu masnachu i'r diwydiant rhyw yn unig yw hwn. Nid am ferched ifanc yn unig mo hyn, mae am bobl ifanc, plant a hen bobl.

"Mae'r diwydiant rhyw yn rhan ohono yn sicr, ond mae gennym gaethweision, pobl yn gweithio mewn ffatrïoedd, tai bwyta, ffermydd - ac nid ffermydd canabis yn unig - mae hyn yn digwydd ymhobman.

"Nid mewn dinasoedd yn unig mae hyn yn digwydd chwaith - mae'n digwydd yng nghefn gwlad."

Cymru yw'r unig ran o'r DU i gael Cydlynydd Atal Masnachu Pobl, a Stephen Chapman yw'r ail berson i gael ei benodi i'r swydd gan Lywodraeth Cymru.

Cyn hynny bu'n Ddirprwy Gyfarwyddwr gydag Asiantaeth Ffiniau'r DU, yn blismon gyda Heddlu Llundain ac am y ddwy flynedd ddiwethaf bu'n gweithio fel ymgynghorydd diogelwch gyda'r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd yn Llundain 2012.

Dywedodd mai'r her fwyaf sy'n ei wynebu yw ceisio cael pobl i gydnabod bod masnachu pobl yn gaethwasiaeth, a'i fod am godi proffil masnachu pobl.

"Fe fyddwn yn hoffi pe bai'r cyhoedd yng Nghymru yn dweud wrth yr awdurdodau am bob digwyddiad, ac i fod yn ymwybodol bod caethwasiaeth yn digwydd o'n cwmpas yn 2012," meddai.

Bydd rhaglen The Sunday Politics yn cael ei darlledu ar BBC1 Cymru am 11:00am fore Sul.

Straeon perthnasol