Un mewn ysbyty wedi gwrthdrawiad

  • Cyhoeddwyd

Cafodd un person ei anafu yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd ger Corwen, Sir Ddinbych.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw am 2:23pm brynhawn Sadwrn yn dilyn gwrthdrawiad ar y gyffordd rhwng yr A5 a'r A494.

Bu'n rhaid i swyddogion Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru rhyddhau un person o'i gerbyd.

Cafodd ei gludo i'r ysbyty, ond does dim manylion wedi eu cyhoeddi am ei gyflwr.