Tân: Menyw yn yr ysbyty

  • Cyhoeddwyd
Injan dân

Bu'n rhaid i fenyw gael triniaeth yn yr ysbyty, ac fe gafodd un arall anafiadau mewn tân yn Nolgarrog, Conwy.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru bod dau griw o Lanrwst a Chonwy wedi cael eu galw i'r tân yn Taylor Avenue am 4:43am fore Sul.

Defnyddiwyd offer delweddu thermal i sicrhau bod y tŷ yn wag wedi i dân ddechrau yn yr ystafell fyw ar y llawr gwaelod.

Mae ymchwiliad wedi dechrau i achos y tân.

Cafodd un fenyw ei chludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, ond does dim manylion am ei chyflwr wedi eu cyhoeddi.

Diffoddwyd y tân ac fe adawodd y frigâd dân am 6:23am.