Ymweliad brenhinol wedi'r dilyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r Tywysog Charles yn ymweld â rhai o'r strydoedd a gafodd eu taro gan y llifogydd

Bron wythnos ar ôl i lifogydd difrifol daro Llanelwy mae'r Tywysog Charles wedi ymweld â'r ddinas.

Yn y bore roedd yn cwrdd â thrigolion Stad Parc Roe ble oedd pob tŷ dan ddŵr wedi'r dilyw'r wythnos ddiwetha'.

Wedyn aeth i'r orsaf dân ym Mhrestatyn a llongyfarch aelodau'r gwasanaeth cyn cwrdd â gwirfoddolwyr yng Nghadeirlan Llanelwy.

Dywedodd llefarydd ar ran Clarence House fod y Tywysog am ddiolch i'r gwasanaethau brys a cheisio cefnogi'r cannoedd oedd wedi bod mewn trafferth.

Cyfrannodd y Tywysog at yr apêl a lansiwyd ar gyfer dioddefwyr ond chafodd yr union swm ddim ei ddatgelu.

Mwy o law

Yn y cyfamser, mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru wedi rhybuddio pobl yng ngogledd Cymru i fod yn wyliadwrus gan y bydd mwy o law.

Mae lefelau afonydd Elwy a Chlwyd yn parhau i ddisgyn wedi'r llifogydd yn y ddinas, ynghyd â Rhuthun a chymunedau eraill.

Ond dywedodd yr asiantaeth fod glaw yn debyg o gyrraedd y gogledd eto ddydd Llun.

Doedden nhw ddim yn disgwyl i'r glaw achosi llifogydd ond roedd angen gofal rhag ofn i'r sefyllfa newid.

Dywedodd llefarydd ar ran y Tywysog Charles: ""Fe benderfynodd y Tywysog ymweld â Llanelwy oherwydd bod y ddinas wedi ei tharo yn galed gan fod effaith ar 180 o dai."

Mae wedi gofyn i un o'i elusennau, Busnes yn y Gymuned, i helpu atgyweirio'r difrod yn Llanelwy.

Ffynhonnell y llun, Brendon Williams
Disgrifiad o’r llun,
Diffoddwyr yn pwmpio dŵr o stad Glasdir yn Rhuthun

Angen gofal

Mae'r asiantaeth wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Sir Ddinbych er mwyn cynnig cyngor i'r rhai ddioddefodd oherwydd y llifogydd.

Mae swyddogion ar gael mewn sesiynau "galw heibio" dyddiol.

Fe fydd y sesiynau rhwng 8am a 6pm tan ddydd Mercher y tu allan i'r llyfrgell yn Llanelwy ac yn y swyddfa werthu ar stad Glasdir yn Rhuthun.

Ers dyddiau mae timau'r asiantaeth wedi archwilio amddiffynfeydd ger yr afonydd ac wedi trwsio lle bo'r angen.

Maen nhw hefyd wedi bod yn clirio coed, mwd, cerrig a gweddillion o'r afonydd allai achosi llifogydd pellach.

Dywedodd yr asiantaeth y dylai pobl wrando ar fwletinau tywydd neu ffonio llinell llifogydd arbennig ar 0845 988 1188.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol