Gorymdaith rhieni i achub ysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BLAENTILLERY SCHOOL
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ysgol Gynradd Blaentyleri yn un o dair fyddai'n cau yn yr ardal

Mae rhieni yn gorymdeithio ddydd Llun i wrthwynebu cynlluniau allai weld ysgol gynradd yn cau.

O dan gynlluniau sy'n destun ymgynghoriad anffurfiol, gallai Ysgol Gynradd Blaentyleri yng Nghwmtyleri gau ym mis Awst 2014, gyda'r 64 o ddisgyblion yn cael eu symud i ysgol arall yn Abertyleri.

Dywed Cyngor Blaenau Gwent bod rhaid mynd i'r afael â lleoedd gweigion mewn ysgolion o fewn y sir.

Ond dywed y rhieni mai'r ysgol yw'r unig ganolfan i'r gymuned sydd ar ôl yn y pentref.

Mae Ysgol Blaentyleri yn un o dair ysgol yn yr ardal allai gau o dan y cynlluniau, ynghyd ag Ysgol Briery Hill ac Ysgol Rhos y Fedwen.

Syfrdanol

Mewn dogfen a gyhoeddwyd ym mis Hydref, dadl y cyngor yw bod lleoedd gweigion yn broblem sylweddol, gyda dros 25% o leoedd o'r fath mewn rhai ardaloedd.

Mae lle i 127 o ddisgyblion yn Ysgol Blaentyleri, ond mae'r cyngor yn rhagweld mai dim ond 67 fydd yno erbyn 2016 - fyddai'n golygu 47% o leoedd gwag.

Ond mae cadeirydd llywodraethwyr yr ysgol, Glyn Smith, yn gwadu hynny, gan ddweud eu bod eisoes yn disgwyl 15 o ddisgyblion newydd i'r dosbarth derbyn y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Mr Smith bod y rhieni am gael y dewis i yrru eu plant i Ysgol Blaentyleri.

"Maen nhw'n pryderu os fydd yr ysgol yn mynd, bydd y gymuned yn mynd," meddai.

"Mae bywyd yma yn troi o amgylch yr ysgol. Mae'r brwdfrydedd i achub yr ysgol gan rieni a llywodraethwyr wedi fy syfrdanu."

'Cyfleoedd'

Mae rhieni sy'n gwrthwynebu'r cau arfaethedig yn gorymdeithio fore Llun o Bont y Ffowndri yn Abertyleri i Theatr y Metropole lle bydd cyfarfod yn cael ei gynnal.

Ond dywed Cyngor Blaenau Gwent nad yw "gwneud dim" yn ddewis.

Yn y ddogfen ymgynghori, dywed yr awdurdod: "Mae dadl y byddai ysgol gynradd fwy yn rhoi mwy o gyfleoedd yn y cwricwlwm i ddisgyblion ac yn sicrhau bod digon o staff i arbenigo mewn rhai agweddau o'r cwricwlwm."

O dan y cynlluniau, byddai disgyblion yn symud o Ysgol Gynradd Abertyleri ar ddechrau tymor yr hydref 2014 - mae lle i 429 o ddisgyblion yn yr ysgol honno.

Gobaith y cyngor hefyd yw codi ysgol newydd ar safle ysgol Abertyleri erbyn 2016.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol