Rhybudd am filiau ffôn uchel

  • Cyhoeddwyd
Chris Wilson
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Wilson wrth Orange nad oedd yn gallu fforddio talu'r bil

Mae peintiwr yn honni bod ei fusnes dan fygythiad wedi iddo dderbyn bil ffôn o bron i £7,000.

Honnai cwmni Orange fod Chris Wilson o Aberdaugleddau yn gorfod talu gymaint am ei fod wedi iddo lawrlwytho ffilmiau a rhaglenni teledu i'w ffôn.

Mae Mr Wilson yn gwadu hyn.

Mae Ofcom, y corff sy'n cadw golwg ar y diwydiant cyfathrebu, wedi rhybuddio y bydd nifer y biliau 'sylweddol' yn codi gan fod mwy o bobl yn berchen ar ffonau soffistigedig.

Lawrlwytho

"Fe wnes i ffonio y cwmni i dalu fy mil ffôn a dywedon nhw y byddai'r bil ychydig yn fwy na'r arfer," meddai Mr Wilson wrth raglen deledu BBC Cymru X-Ray.

"Roeddwn i bron â chael trawiad pan ddywedon nhw mai £6,875 oedd cost y bil.

"Yr unig beth oedd yn wahanol oedd imi lawrlwytho rhaglen deledu wnaeth bara 43 munud.

"Fe fyddai wedi bod yn rhatach imi hedfan i wylio'r rhaglen yn cael ei ffilmio."

Dywedodd Mr Wilson wrth Orange nad oedd yn gallu fforddio talu'r bil ac mae'r cwmni wedi bygwth datgysylltu ei ffôn.

"Mae'n rhai imi ddefnyddio fy ffôn oherwydd rwy'n ei ddefnyddio ar gyfer fy musnes," meddai.

"Mae'n bosib y bydd fy musnes yn mynd i'r wal os bydd yn rhaid imi dalu bil mor gostus."

Gosodiadau ffôn

Derbyniodd Clare Harrison o Hwlffordd yn Sir Benfro fil o fwy na £5,000 ym mis Gorffennaf am lawrlwytho data i'w ffôn.

"Rwy'n poeni y bydd nifer o bobl yn gwneud yr un peth ac yn gorfod talu biliau syfrdanol o uchel," meddai.

Dywedodd cwmni Orange eu bod yn derbyn nad oedd Ms Harrison yn ymwybodol ei bod wedi lawrlwytho'r data.

Ychwanegodd llefarydd ei bod yn bosib fod yna broblem gyda rhaglenni'r ffon.

Ond bydd yn rhaid i Ms Harrison dal i dalu bil o £500.

Ac fe fydd yn rhaid i Mr Wilson dalu bil o fwy na £4,000 wedi i Orange gytuno i ostwng ei fil o £2,500.

Derbyniodd Mr Wilson fil am lawrlwytho mwy na 9,000 megabeit o ddata er mai dim ond 750 megabeit oedd ei gyfrif yn ei alluogi i lawrlwytho bob mis.

Mae Orange yn hysbysebu bod pobl yn gallu lawrlwytho data am gyn lleied â £3.25 am bob 1,000 megabeit.

Derbyniodd Mr Wilson fil oedd yn codi £700 am bob 1,000 megabeit.

'Gostyngiad sylweddol'

Dyw Orange ddim wedi egluro pam fod eu taliadau data mor uchel.

Dywedodd Orange mewn datganiad: "Roedd bil Mr Wilson yn cynnwys taliadau am lawrlwytho llawer o ddata i'w cyfrif busnes yn ystod y mis gan gynnwys ffilmiau, rhaglenni teledu a phodlediadau.

"Rydym wedi anfon bil wedi ei eitemeiddio gyda'r dyddiadau, amseroedd a faint o ddata gafodd eu defnyddio.

"Roedd Mr Wilson hefyd wedi mynd i gostau uwch na'r arfer ym mis Ebrill eleni.

"Cytunon ni i'w ad-dalu'r bil hwnnw'n llawn i ddangos ein hewyllys da a chafodd ei hysbysu pam yr oedd wedi derbyn bil uchel ac fe wnaethon ni awgrymu ffyrdd y gallai monitro faint o ddata ei fod yn lawrlwytho i osgoi biliau o'r fath yn y dyfodol."

"Rydym wedi gweithredu mewn modd cyfrifol ond mae Mr Wilson wedi gwrthod gostyngiad sylweddol i'w fil.

  • Bydd X-Ray yn cael ei darlledu ar BBC Cymru 1 am 7:30 pm ddydd Llun.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol