Clwb Pêl-droed Llanllyfni'n mentro i faes newydd

  • Cyhoeddwyd
Neuadd Goffa Llanllyfni
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cynllun yn defnyddio adnoddau lleol fel y Neuadd Goffa

Bydd clwb pêl-droed yn mentro i faes newydd wrth ddechrau busnes arlwyo teithiol wrth geisio "gwella rhyngweithio o fewn y gymuned".

Mae Clwb Pêl-droed Llanllyfni ger Caernarfon wedi cael £27,951 o'r Gronfa Loteri Fawr i sefydlu Cwt Cwcio Llanllyfni.

Bydd y busnes yn darparu prydau ar gyfer y gymuned ac yn ceisio cryfhau'r economi leol.

Ers blynyddoedd mae'r pentref wedi colli siopau, swyddfa bost a'r dafarn.

'Hwb'

Dywedodd Darren Thomas, un o aelodau'r gymuned tu ôl i'r cynllun, mae hyn wedi arwain at lai o gymdeithasu gan nad oes unrhyw le i gwrdd yn rheolaidd.

Bydd y busnes yn darparu bwyd cynnes wedi'i gynhyrchu'n lleol ddwywaith yr wythnos yn y lle cyntaf.

"Rydan ni'n gobeithio y bydd y prosiect yn hwb economaidd i gymuned Llanllyfni," meddai Mr Thomas.

"Mae hefyd yn gyfle euraidd i ddatblygu ysbryd cymunedol y pentref drwy greu cyswllt rhwng ein prosiect ni a phobl leol.

"Mae angen cymuned gynaliadwy ar Lanllyfni a dyma ddechrau'r broses.

"Byddwn yn defnyddio adnoddau lleol fel y Neuadd Goffa lle bydd yr oergell a'r rhewgell i storio ein cynnyrch, ac fe fyddwn hefyd yn defnyddio mudiadau cydweithredol a chynnyrch ffermydd lleol."

'Annatod'

Y gobaith yw ail-fuddsoddi incwm yn y prosiect fel bod modd iddo fod yn hunangynhaliol.

Dywedodd Mr Thomas: "Bydd rôl y gymuned yn rhan annatod o'r prosiect.

"Y rhai fydd yn defnyddio'r gwasanaethau yw aelodau'r gymuned leol a bydd pobl ifanc yn cael cyfleoedd i ddysgu sgiliau fydd yn eu helpu i gael swydd.

"Rydym yn edrych ymlaen at gychwyn yr holl beth."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol