Enw newydd i goleg yn y gogledd ddwyrain

Cyhoeddwyd
Coleg LlysfasiFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Coleg Llysfasi yn un o'r sefydliadau fydd yn rhan o Goleg Cambria

Coleg Cambria yw'r enw swyddogol newydd ar sefydliad sydd wedi ei greu yn dilyn uno Coleg Dyfrdwy a Choleg Iâl, Wrecsam, yn y gogledd ddwyrain.

Bydd Coleg Cambria yn dechrau gweithredu yn ffurfiol ar Awst 1, 2013.

Mae'n darparu ar gyfer 7,000 o fyfyrwyr llawn amser a 30,000 yn rhan amser.

Cambria yw'r enw clasurol ar Gymru, wedi ei seilio ar yr enw Lladin.

Dywedodd John Clutton, Cadeirydd Bwrdd Cysgodol y coleg newydd: "Ymgynghoron ni'n helaeth â myfyrwyr a staff ar draws y colegau presennol, ac fe dderbynion ni dros 30 o awgrymiadau.

"Daeth y syniad am yr enw gan aelod staff ac rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi ymwneud â'r broses dewis enw".

'Uchelgeisiol'

Bydd yr enw yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru er mwyn cael sêl bendith yn derfynol.

Dywedodd David Jones, pennaeth y coleg newydd: "Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer ein coleg newydd - yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol - ac rydym yn hyderus bod yr enw Coleg Cambria yn glir, yn hawdd ei ynganu, gyda chysylltiad cryf â Chymru ac y bydd yn gweithio'n dda i ni."

Yn dilyn yr uniad bydd Coleg Cambria yn parhau i ddefnyddio enwau'r colegau presennol sef Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain, Llysfasi, Hyfforddiant Wrecsam ac Iâl.

Ychwanegodd Mr Jones: "Byddwn yn ymgynghori â staff, myfyrwyr a phartneriaid eraill i greu logo newydd."