Damweiniau'n achosi oedi hir

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd rhan o'r M4 ei chau wedi i yrrwr lori gael ei ladd

Am gyfnod ddydd Llun roedd oedi hir a thagfeydd oherwydd damweiniau ar yr M4 a'r M49.

Cafodd rhan o'r M4 ei chau ac roedd tagfeydd i gyfeiriad y dwyrain rhwng Cyffordd 22 (Ail Bont Hafren) a Chyffordd 20 M5 (Almondsbury).

Roedd yr M4 ar gau ger Bryste tan 3.45pm ond parhaodd tagfeydd am gyfnod ar Bont Hafren a'r M48 yng Nghymru.

Pan oedd y draffordd ar gau cafodd traffig ei ddargyfeirio. Bu raid i yrwyr adael Cyffordd 22, teithio i gyfeiriad y de ar yr M49, wedyn i gyfeiriad y gogledd ar yr M5 cyn ailymuno â'r M4 wrth Gyffordd 20.

Am 8.40am roedd gwrthdrawiad rhwng dwy lori ar yr M4 i gyfeiriad y dwyrain rhwng Cyffordd 20 a 21.

Cafodd gyrrwr ei ladd.

Ar yr M49 roedd lori wedi taro'r llain ganol. Cafodd y lori ei symud ond arweiniodd y ddamwain at fwy o oedi.