Rhybudd o law a rhew yn y gogledd a'r canolbarth

  • Cyhoeddwyd
Ffordd mewn tywydd gaeafolFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai teithwyr gael trafferthion oherwydd tymheredd isel a chawodydd gaeafol fore Mercher

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd o law a rhew yn y gogledd a'r canolbarth.

Yn fras, bydd hyn yn effeithio ar ardaloedd i'r gogledd o linell rhwng Machynlleth a Threfyclo.

Mae'r rhybudd yn dod i rym am 4pm brynhawn Mawrth ac yn dod i ben am hanner dydd ddydd Mercher.

Gallai'r tywydd gwael effeithio ar deithio yn gynnar fore Mercher.

Dywedodd cyflwynydd tywydd Radio Cymru, Rhian Haf: "Mi fydd hi'n troi'n fwy gaeafol yn y pedair awr ar hugain nesa.

"Mae 'na drwch o eira ar Fynyddoedd y Berwyn ac ar dir uchel yn Eryri yn barod.

"Ar ôl cawodydd heddiw, yn y gogledd a'r gorllewin yn bennaf, mae 'na rybudd am rew dan droed o bedwar o'r gloch y pnawn 'ma tan hanner dydd fory oherwydd bydd y ffyrdd a'r palmentydd gwlyb yn rhewi heno wrth iddi droi'n noson gliriach.

"Mi fydd 'na rai cawodydd eira hefyd, yn bennaf ar y bryniau, ac wrth i wynt main chwythu o'r gogledd fory mi fydd 'na dipyn o ias."