Pobol y Cwm: Prif Weinidog awdurdododd y gwyn

  • Cyhoeddwyd
Pobol y Cwm
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Jones ei fod wedi gweld y rhaglen a'r sgript dan sylw

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud mai fe awdurdododd gais Llywodraeth Cymru i S4C beidio ag ailddarlledu pennod Pobol y Cwm.

Yn y bennod gafodd ei darlledu nos Fercher dywedodd un o'r cymeriadau, Cadno, nad oedd gan Lywodraeth Cymru yr asgwrn cefn i ddifa moch daear.

Roedd y llywodraeth yn honni nad oedd y rhaglen yn dilyn canllawiau golygyddol.

Ond dywedodd S4C fod y rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o safbwyntiau a chafodd y rhaglen ei hailddarlledu nos Iau.

'Sensro'

Cafodd Carwyn Jones ei gyhuddo o geisio "sensro'r" darlledwr yn ystod sesiwn cwestiynau ddydd Mawrth.

Gofynnodd AC Plaid Cymru, Simon Thomas, a oedd Mr Jones wedi "manteisio ar wasanaeth ar-lein gwych S4C, Clic, a gwylio'r bennod gyfan cyn awdurdodi'r llythyr i ofyn i S4C beidio ag ailddarlledu'r rhaglen.

"A wnaethoch chi wylio'r rhaglen?" gofynnodd Mr Thomas.

Dywedodd Mr Jones ei fod wedi gweld y rhaglen a'r sgript.

"Cafodd llythyr ei ysgrifennu gan swyddogion y wasg ac fe wnes i awdurdodi hyn," meddai.

'Trafod'

Dywedodd Mr Jones fod Llywodraeth Cymru yn aros am ymateb BBC Cymru, sy'n cynhyrchu'r opera sebon, S4C a'r rheoleiddiwr darlledu, Ofcom.

"Mae hwn yn ymdrin â mater polisi cyhoeddus y mae angen ei drafod," meddai Mr Jones.

Gofynnodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew R T Davies, a fyddai Llywodraeth Cymru yn ceisio atal rhaglen Gavin and Stacey rhag cael ei darlledu pe bai cymeriadau'r comedi yn torri i lawr ar yr M4.

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams, fod Mr Jones "yn ... sensro darlledwr cyhoeddus yr un diwrnod gafodd adroddiad Leveson ei gyhoeddi".