Ysgolion ynghau ddydd Mercher

Cyhoeddwyd

Mae dros 430 o ysgolion wedi cadarnhau eu bod ynghau ddydd Mercher oherwydd yr eira.

Mae pob sir ag eithrio Cyngor Sir Ynys Môn yn darparu rhestr ar eu gwefan o'r ysgolion sydd wedi cadarnhau eu bod ar gau o ganlyniad i'r tywydd. Isod mae cysylltiad i wefan pob cyngor gyda'r wybodaeth ddiweddara.

Mae rhai gwefannau yn Saesneg.

Y TYWYDD

Fe allwch chi weld y rhagolygon ar wefan tywydd BBC Cymru neu wrando ar y rhagolygon ar BBC Radio Cymru.