Achos Ege: Mam yn euog

  • Cyhoeddwyd
Sara EgeFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Sara Ege wedi gwadu llofruddiaeth

Yn Llys y Goron Caerdydd mae mam o Gaerdydd wedi ei chael yn euog o lofruddio ei mab saith oed.

Roedd Sara Ege, 33 oed, wedi gwadu'r cyhuddiad a honni mai ei gŵr gurodd Yaseen Ali Ege i farwolaeth am nad oedd wedi dysgu'r Coran.

Cafwyd ei gŵr 38 oed, Yousef Ali Ege, yn ddieuog o ganiatáu marwolaeth eu mab drwy fethu â'i amddiffyn.

Cafodd Sara Ege hefyd ei chael yn euog o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Cafodd corff Yaseen Ali Ege ei ddarganfod wedi tân yng nghartre'r teulu yn ardal Treganna, Caerdydd, yn 2010.

Dangosodd archwiliad post mortem ei fod wedi cael ei guro cyn i'w gorff gael ei roi ar dân.

Yn ystod yr achos dangoswyd darn o bren i'r rheithgor a gafodd ei ddefnyddio gan Mrs Ege i daro ei mab "fel tase fe'n gi", yn ôl yr erlyniad.

Rhoddodd Mrs Ege ei dwylo dros ei chlustiau wrth i'r llys glywed recordiad o'r alwad ffôn 999 lle y dywedodd fod tân yn y tŷ a bod ei mab yn dal i fyny'r grisiau.

Cam-drin

Yn wreiddiol, y gred oedd bod y bachgen wedi marw oherwydd damwain drychinebus gafodd ei achosi gan dân.

Ond dangosodd archwiliad post mortem fod y bachgen wedi ei gam-drin yn gorfforol.

Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Yaseen Ali Ege ym mis Gorffennaf 2010

Dywedodd yr erlynydd Ian Murphy: "Ar y cychwyn roedd y fam wedi honni bod tân heb esboniad wedi bod.

"Ond o fewn diwrnodau daeth i'r amlwg fod y bachgen yn farw cyn y tân.

"Roedd wedi dioddef anafiadau mawr yn ei stumog."

Clywod y llys fod y fam wedi ei harestio wedi'r archwiliad post mortem a bod deunydd tanio barbeciw ar ei dillad.

Dywedodd Mr Murphy: "Pan gafodd ei holi cyfaddefodd iddi fod yn dreisgar am flwyddyn.

"Sawl gwaith, meddai, roedd wedi ei guro ei gefn â ffon.

"Pan ofynnwyd iddi a oedd wedi ei guro'r diwrnod dan sylw ei hateb oedd: "Dwi'n ei bwnio'n aml. Dwi ddim yn cofio.

"Ni ymdrechodd hi i chwilio am help meddygol ... mae'n amlwg i'r bachgen ddioddef yn ofnadwy."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol