Cwmni yn canslo partïon yng Nghastell Caerdydd

Cyhoeddwyd

Mae trefnwyr wedi canslo nifer o bartïon oedd i fod i gael eu cynnal yng Nghastell Caerdydd.

Roedd cwmni Party People Group wedi trefnu 12 parti yn y castell a chodi £55 y pen.

Dywedodd Cyngor Caerdydd na fyddain effaith ar eu digwyddiadau nhw.

Roedd y partïon yn cynnwys swper, disgo a gweithgareddau eraill tan oriau mân y bore.

Yn ôl y cwmni, roedd pob tocyn wedi ei werthu ar gyfer rhai o'r digwyddiadau.

Ddydd Mercher nid oedd gwefan y cwmni ar gael heblaw am ddatganiad yn ymddiheuro am y canslo ac yn addo y byddai ad-daliadau yn cael eu prosesu ymhen 48 awr.

Ar linell ffôn y cwmni mae neges wedi ei recordio.

Y gred yw bod swyddfeydd y cwmni yn ardal Tredelerch y brifddinas.

'Taro bargen'

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Ym mis Hydref 2012 tarodd y cyngor fargen â Party People i logi tir castell Caerdydd er mwyn cynnal cyfres o bartïon Nadolig mewn pabell rhwng Tachwedd 30 a Rhagfyr 23.

"Roedd rhaid i Party People ddilyn nifer o oblygiadau cytundebol, gan gynnwys cydymffurfio â rheoliadau iechyd amgylcheddol, iechyd a diogelwch, a thrwyddedu.

"Ers iddyn nhw arwyddo rhan gyntaf y cytundeb mae Party People wedi methu â chyrraedd terfyn amser nifer o'r oblygiadau cytundebol hyn.

"Cawson nhw eu hysbysu ar Dachwedd 28 na fydden nhw'n cael cynnal y digwyddiadau yn y castell."

Byddai rhaid i bobl, meddai, gysylltu â chwmni Party People ynglŷn â materion ariannol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol