Llywodraethwyr yn cymryd rheolaeth o Ysgol Cwmcarn

  • Cyhoeddwyd
Cwmcarn High School
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ysgol Uwchradd Cwmcarn ei chau ar ddydd Gwener Hydref 12

Mae llywodraethwyr ysgol gafodd ei chau wedi i weithwyr ddarganfod asbestos yno wedi cymryd rheolaeth ohono.

Cafodd Ysgol Uwchradd Cwmcarn ei chau ddydd Gwener Hydref 12.

Mae'r disgyblion bellach yn cael eu haddysgu 12 milltir i ffwrdd ar gampws Coleg Gwent yng Nglyn Ebwy ac mae disgwyl i'r trefniant hwn barhau tan ddiwedd y flwyddyn addysgol.

Mae rhieni disgyblion wedi datgan eu pryder ynghylch cau'r ysgol am gyfnod hir ond am fod yr ysgol yn ysgol sylfaenol mae gan y llywodraethwyr yr hawl i'w rheoli.

'Monitro'

Mae Cyngor Caerffili wedi datgan eu "pryder a siom" ynghylch y penderfyniad.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i lywodraethwyr yr ysgol am eu hymateb.

Dywed y cyngor fod ymchwiliad annibynnol ynghylch rheoli asbestos yn yr ysgol yn cael ei gynnal gan Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac fe fyddai'r ymchwiliad hwnnw'n parhau.

Yn ôl y cyngor byddai'r llywodraethwyr yn awr yn "cymryd cyfrifoldeb llawn ac atebolrwydd ar gyfer y safle" a bod "cynlluniau gan y cyngor i gomisiynu arolwg asbestos trwyadl wedi ei atal gan weithred llywodraethwyr yr ysgol".

Dywedodd arweinydd y cyngor, Harry Andrews: "Ein cyfrifoldeb allweddol yw lles ac addysg y disgyblion ac fe fyddwn ni'n monitro gweithredoedd y llywodraethwyr yn drwyadl.

"Ni fydd y cyngor yn gadael i unrhyw ddisgybl ddychwelyd i adeilad allai achosi peryg i blant."

Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd, mae lefelau asbestos yn yr ysgol ddeg gwaith yn uwch na'r lefelau derbyniol.

Santia Asbestos Management Limited luniodd yr adroddiad, sy'n casglu fod yr asbestos yn "risg difrifol i iechyd" ac y dylid dymchwel yr adeilad.

Mae gwefan yr ysgol yn cynnwys deiseb sydd wedi cael ei chodi gan grŵp cymorth i rieni yn dweud: "Bydd y ddogfen hon yn cael ei defnyddio i ddeisebu Cyngor Caerffili a Llywodraeth Cymru am gadarnhad na fydd Ysgol Cwmcarn yn cau am byth."

Mae Llywodraeth Cymru wedi gorchymyn pob ysgol i baratoi adroddiad ar lefelau asbestos yn eu hadeiladau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol