Beirniadu llywodraeth San Steffan am gytundeb llinell West Coast

  • Cyhoeddwyd
Trên VirginFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cwmni Virgin yn gyfrifol am wasanaethau trên ar linell y West Coast am bron i ddwy flynedd arall

Mae Llywodraeth San Steffan wedi eu beirniadu yn llym mewn adroddiad i'r broses o ddewis cwmni i redeg gwasanaeth trenau llinell West Coast.

Daeth y broses i ben yn ddisymwth pan ddaeth hi i'r amlwg fod yr Adran Drafnidiaeth wedi gwneud camgymeriadau.

Daeth cadarnhad yn gynharach ddydd Iau mai cwmni Virgin Trains fydd yn cynnal y gwasanaeth am bron i ddwy flynedd eto.

Mae'r llinell yn cysylltu gogledd Cymru, gogledd-orllewin Lloegr a chanoldir Yr Alban â Llundain.

Virgin sydd wedi bod yn gyfrifol am y gwasanaeth ers 1997.

Ond ym mis Awst cyhoeddodd yr Adran Drafnidiaeth fod cwmni First Group wedi ennill cytundeb newydd fyddai'n para am 13 mlynedd.

Wedi her gyfreithiol gan Virgin, rhoddwyd y gorau i'r broses dendro, ac fe gomisiynwyd y gŵr busnes Sam Laidlaw i gynnal ymchwiliad annibynnol.

Mae ei adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Iau yn dweud bod 'na "broblemau difrifol" a "diffygion annerbyniol".

'Adroddiadau anghywir'

Roedd y camgymeriadau ar gost o o leiaf £40 miliwn.

Mae'r Ysgrifennydd Trafnidiaeth Patrick McLoughlin yn cydnabod bod yr adroddiad yn un damniol, ac y bydd yn rhaid dysgu gwersi pan fydd y broses o ddod o hyd i gwmni i redeg y gwasanaeth yn yr hirdymor yn ail ddechrau.

Fe ychwanegodd bod gweinidogion wedi derbyn adroddiadau anghywir.

Yn y tymor byr, dywedodd Yr Athro Stuart Cole, arbenigwr ar drafnidiaeth, nad oes dim rheswm i deithwyr boeni.

"Ar hyn o bryd fydd pobl ddim yn gweld gwahaniaethau wrth i Virgin barhau â'r gwasanaeth.

"Efallai byddan nhw ddim yn cyflwyno newidiadau - does dim rhaid iddyn nhw - ond fe allen nhw."

Mi fydd y broses o chwilio am gwmni newydd i redeg y gwasanaeth yn ail-ddechrau ymhen dwy flynedd.

Does 'na neb yn cael eu henwi yn yr adroddiad yn ôl gohebydd trafnidiaeth y BBC, Richard Westcott.

Bydd hynny o bosib yn digwydd yn adroddiad Cadeirydd Eurostar, Richard Brown, sy'n cynnal ymchwiliad annibynnol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol