Next yn gadael Y Rhyl: Cynghorydd am helpu busnesau bach

  • Cyhoeddwyd
Siop Next
Disgrifiad o’r llun,
Mae siopau'r stryd fawr yn symud allan o'r dref ac i'r parciau siopau

Mae 'na ergyd arall i'r Rhyl wrth i gwmni Next gadarnhau y bydd eu siop ynghanol y dref yn cau.

Eisoes mae cwmni Marks and Spencer wedi penderfynu gadael y dref a symud i barc siopa ym Mhrestatyn.

Mae Next hefyd yn bwriadu symud o'r Rhyl ac agor siop newydd yn y parc siopa yn y gwanwyn.

Dywedodd y cynghorydd sir, Joan Butterfield: "Mae'n drist bod siopau mawr yn cau ar y stryd fawr.

"Dwi ddim yn meddwl bod yna un stryd fawr sydd ddim yn diodde' ar hyn o bryd.

"Ond mae yna gyfleoedd ... yma."

Dywedodd fod rheolwr y dref wedi cael ei benodi yn ddiweddar a bod marchnad yn cael ei chynnal ar strydoedd y dref bob dydd Iau a phob dydd Sadwrn.

Cymorth

"Rydym yn monitro nifer yr ymwelwyr er mwyn asesu pa mor llwyddiannus yw hyn," meddai.

Dywedodd fod cynnig prydlesi byrion ar siopau yn un cam sydd yn cael ei ystyried.

"Gallai fod yn gyfle i fusnesau bach, newydd ... mae'n rhaid i ni ei gwneud hi mor hawdd iddyn nhw ag sydd bosib.

"Mae'n amser trist ond dyw hi ddim yn ddiwedd y byd."

Hyd yn hyn does neb wedi mynegi diddordeb mewn prynu hen safle siop Next.

Mae ceisiadau cynllunio yn cael eu hystyried fyddai'n golygu caniatáu gwerthu bwyd a diod neu gynnig gwasanaethau proffesiynol ac ariannol yno, yn y gobaith y byddai hynny'n denu prynwr.

Ym mis Chwefror 2012, dangosodd arolwg gan y Local Data Company bod 20% o siopau Y Rhyl yn wag.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol