Diolch i dystion am euogfarn tri gŵr ymosododd ar ddyn ym Mangor

Cyhoeddwyd
Keiron McGuinness, Tyrone Davies a Jack CauserFfynhonnell y llun, NWP
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Keiron McGuinness, Tyrone Davies a Jack Causer wedi pledio'n euog mewn gwrandawiad blaenorol

Dywed yr heddlu eu bod yn ddiolchgar i dystion a roddodd wybodaeth ar y funud olaf i'w cynorthwyo i erlyn tri dyn a ymosododd ar ddyn arall ym Mangor.

Roedd Keiron McGuinness, 18 oed, Tyrone Davies, 18 oed a Jack Causer, 19 oed wedi pledio'n euog mewn gwrandawiad blaenorol i ymosod ar ddyn 48 oed yn Stryd y Deon ym Mangor.

Roedd y tri yn gyfrifol am ymosodiad diachos ar y dyn lleol, a bu'n rhaid iddo gael triniaeth yn yr ysbyty. Mae wedi gwella'n llwyr erbyn hyn.

Cafodd y tri ddedfrydau o 24 mis, 14 mis a 16 mis dan glo yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau.

Wrth siarad wedi'r gwrandawiad dedfrydu, dywedodd y Ditectif Gwnstabl Karen Pritchard-Williams o Heddlu Gogledd Cymru, bod hyn yn "anfon neges glir na fydd Heddlu Gogledd Cymru na'r llysoedd yn fodlon diodde' ymddygiad troseddol treisgar ar ein strydoedd".

"Rwy'n arbennig o falch a diolchgar i'r tystion a ddaeth ymlaen, ac er bod y digwyddiad yn hwyr yn y nos roedden nhw wedi medru rhoi gwybodaeth allweddol a oedd o gymorth wrth sicrhau euogfarn yn yr achos hwn."